Faxe - Stevns

Faxe By 1

Fakse, som byen nu hedder, var oprindelig en langstrakt landsby langs den nuværende hovedgade, Torvegade, fra kirken og nordpå helt ud på Egedevejen, hvor denne krydser omfartsvejen mellem Køge og Præstø.
Da banen blev anlagt, fik byen også en station. Hermed tog byens vækst for alvor fart, og i dag har byen et købstadslignende udseende, -Den samme udvikling har gjort sig gældende også for Haslevs vedkommende og for Høng i Vestsjælland.
Fakse er en gammel bebyggelse. I 1280 benævnes den Faxæ. Formen Faxøe ses bl.a. i sognets kirkebøger. Den kendes også fra en af byens gamle gårde "Faxøegaard", der skal have ligget i Bagerstræde. Denne gård var beboet af sognefogeden, et hverv, der fra i al fald 1790 blev varetaget af slægten Koch.
Karakteristisk for byen er bl.a. den meget store kirke. Den er ca. 40 m. lang. Siden 1492 har den tilhørt Københavns Universitet, der havde fået den i gave af Kong Hans.
Sognet havde også en stor udstrækning, idet det nuværende Hylleholt sogn også hørte med. Hylleholt (kaldet Fakse Ladeplads) blev udskilt som særskilt sogn i 1878 og fik sin egen kirke. Havnen har fra gammel tid været udskibningshavn for kalk.
Vinkældertorvet, fotograferet i 2001.

Faxe By 2

Byens gadekær, kaldet "Vinkælderen", så i 1890 sådan ud. Billedet er formentlig taget fra næsten samme sted, som ovenstående fra 2001.
De gamle bøndergårde var i særlig grad koncentreret med gadekæret som centrum. Ind imellem har der været en betragtelig mængde huse. Mange af byens husmænd og indsiddere var naturligvis beskæftiget med kalkbrydning, der allerede tidligt har været af betydeligt omfang.
Byens gårde hørte dels under egnens godser (Lindersvold-Strandegård, Vemmetofte, Rosendal og Jomfruens Egede), dels Københavns Universitet. Den største universitetsgård, "Mortensgard", lå der, hvor senere Hotel Faxe lå (nu supermarked).
Der kan læses mere fra Faxe på "Slægtens Spor"!

Se mere om Østsjælland, klik HER

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 13:04

Hej, jeg prøvede via Google at søge således:
"barbermaleren i haslev" og jeg fik en smule frem om ham. Jeg har aldrig hørt om ham selvom jeg er fra den egn.

28.10 | 15:13

Barbermaleren John Christensen (født 2896) blev angiveligt udlært i en barbersalon i Haslev inden 1920.
Er det muligt at påvise adressen på stedet ?

04.02 | 08:49

Tak for dinkommentar

22.09 | 10:31

Sjovt at læse om den gamle bondekultur.