Foto-album 1

Løve Mølle, bygget 1881 efter at den første mølle fra 1860 var nedbrændt. Møllen er åben for besøgende hver tirsdag og torsdag i månederne juni, juli og august, samt tirsdag og torsdag i skolernes efterårsferie i uge 42. Entrê: 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Selskaber efter aftale. Se møllens hjemmeside: www.loevemoelle.dk

Løve Mølle, bygget 1881 efter at den første mølle fra 1860 var nedbrændt. Møllen er åben for besøgende hver tirsdag og torsdag i månederne juni, juli og august, samt tirsdag og torsdag i skolernes efterårsferie i uge 42. NB: Efter den store renovering i 2013 er Løve Mølle atter ved at gøre klar til en ny sæson. -Se nærmere på www.loevemoelle.dk Entrê: 25 kr. for voksne og 10 kr. for børn. Selskaber efter aftale. Se møllens hjemmeside: www.loevemoelle.dk

Biblioteket i Høng, Dommergårdens gamle stuehus. Billedet er taget i 2003.

Den gamle Dommergård før branden i 1985. Længen til højre for indkørselsporten rummede bibliotek og læsesal. Stuehusets gavl ses længst til høje. I denne længe var der bibliotek i stueplan og lokalhistorisk arkiv på loftet. Inde på gårdspladsen var der plads til parkering med det gamle asketræ som centrum. Træet stod der allerede da stuehuset blev bygget i 1852.

Efter branden så indkørslen til biblioteksgården sådan ud. Foto 1985 morgenen efter branden.

Biblioteksgården før branden. Det gamle asketræ der ses i baggrunden, står som centrum på gårdspladsen. Til venstre ses den gamle Dommergårds stuelænge, der blev opført i 1852. Allerede dengang stod træet på samme plads. Ved branden i 1985 blev træet svært beskadiget, da portlængen og længen til højre i billedet nedbrændte.

Biblioteksgården dagen efter branden. Man frygtede, at det gamle asketræs dage var omme.

-Som Fugl Føniks har biblioteket og den gamle ask rejst sig af ruinerne. Sårene fra 1985 er helet! Foto 2005.

Den nye bibliotek stod færdigt i 1988. Bygget i en stil, der harmonerer fint med den gamle hovedbygning, der ses til højre i billedet. Foto 2005.

Det nye arkiv i stueplan, som blev åbnet sammen med biblioteket. Her fik arkivet 3 gange så megen plads som det havde på loftet.

"Åbent Arkiv", november 2005 i det nye publikumsrum, der blev indrettet i den gamle avis-læsestue.

Tre medlemsblade: Første nummer, januar 1987, jubilæumsnummer 2004 og januar 2009.

Fra den stiftende generalforsamling i Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune 28/3 1979.

Høng By 1785.

Dette kort fra 1889 er tegnet af værkfører Niels Knudsen, Høng efter en tegning af lærer Henrik Hougard, Høng.

Fra Vestsjælland:
Siden er opdateret 7/11 2015

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 13:04

Hej, jeg prøvede via Google at søge således:
"barbermaleren i haslev" og jeg fik en smule frem om ham. Jeg har aldrig hørt om ham selvom jeg er fra den egn.

28.10 | 15:13

Barbermaleren John Christensen (født 2896) blev angiveligt udlært i en barbersalon i Haslev inden 1920.
Er det muligt at påvise adressen på stedet ?

04.02 | 08:49

Tak for dinkommentar

22.09 | 10:31

Sjovt at læse om den gamle bondekultur.