Lokalhistorie og slægtsforskning i Høng
Lokalhistorisk Arkiv og Lokalhistorisk Forening i Høng

Denne side er sidst opdateret 28/8 2009.

Efter at have beskæftiget mig med slægtsforskningen siden 1971 havde jeg opnået en vis træning i at læse gotisk håndskrift, hvilket jeg fik brug for, da et medlem af Lokalhistorisk Forening søgte frivillige til at hjælpe med dette i forbindelse med indsamling af dokumenter i omegnen. Jeg meldte mig under fanerne og havde stor fornøjelse af det.
I 1981 blev jeg medlem af Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune, som da var 2 år gammel. Jeg fandt det efterhånden kunne være på tide også at lære vores nye hjemegn bedre at kende.
Foreningen og det lokalhistoriske arkiv har hjemme på Høng Bibliotek, der oprindelig havde lokaler på kommuneskolen, men senere blev flyttet til den gamle "Dommergård", Odinsvej 27.
Navnet havde den fået på grund af, at den fra ca. 1852 havde været hjemsted for herredsfogeden i Løve Herred og senere for dommerembedet
Da vi kom hertil, lå gården næsten som den så ud, da den blev flyttet fra sin oprindelige plads (omtrent midt for Tingvej i Høng).
Stuehuset blev bygget og indrettet til bolig for herredsfogeden i 1852. Det var i denne bygning, biblioteket flyttede ind. Der var læsesal bag vinduerne til højre for porten. Det forholdsvis nystartede arkiv havde til huse i et meget lille lokale på stuehusets loft, men fik efterhånden et lidt større rum deroppe.

Høng Lokalhistoriske atkiv fik plads i den gamle Dommergård, opr. kaldet "Odinsgård".
Dommergården brænder!

En nat i august 1985 nedbrændte hele den ene længe af den gamle gård, dog uden at det berørte arkivet på stuehusets loft.
Det havde ellers været meningen, at arkivet skulle være flyttet til udlængerne, men heldigvis var dette endnu ikke sket!
Ved hjælp fra snarrådige borgere blev der reddet 7000 bøger, som stod i en del af del nedbrændte længe.
Det var naturligvis en chokerende oplevelse for alle, og det betød nogle år på standby i interimistiske lokaler i stuehuset og en skurvogn, der fungerede som udlån, indtil et nyt bibliotek kunne etableres.

-En nat i august 1985 nedbrændte den ene længe af gården.
Det nye bibliotek 1

Billedet er taget fra nogenlunde samme vinkel som den gamle gård ovenfor
Den 4. maj 1987 blev det første spadestik taget til nybygningen. Den 18. august året efter blev det nye bibliotek indviet
Kommunalbestyrelsen havde straks indbudt til en arkitekt-konkurrence, hvor man ud af 7 mulige valgte et projekt fra arkitekt Tage Corfitsen, Slagelse.
Som det ses, er de nye bygninger opført i absolut harmoni med den gamle stuelænge, hvis gavl ses til højre på dette billede.

Det nuværende bibliotek set fra vest 2003.
Det nye bibliotek 2

Biblioteket og Asketræet

Da Dommergårdens udlænger brændte i 1985, skete der megen skade på det sto­re, gamle asketræ, som har stået på gårdspladsen siden stuehuset blev bygget i 1852, eller måske endnu længere.
Man frygtede en overgang for, at det nu var slut med den gamle kæmpe. 
                                                          
Men sådan gik det heldigvis ikke!
Træet er nu et naturligt midtpunkt for hele komplekset.
Både biblioteket og det gamle træ har som en anden "Fugl Føniks" rejst sig af ruinerne, og vi kan i dag glæde os over, at sårene fra dengang snart er ved at være helet.

Det nuværende bibliotek set fra øst 2003.
Arkivet holder flyttedag

Samtidig med, at biblioteket fik nye lokaliteter, blev der i den gamle stuelænge plads til kontorer og et helt nyt lokalhistorisk arkiv, der på den måde fik 3 gange så meget plads som før
Lokalhistorisk Forening fik samtidig et lokale til afholdelse af bestyrelsesmøder og andre mindre møder, der hidtil havde været holdt hos bestyrelsesmedlemmerne på skift.
Det første møde i dette ny lokale blev i august 1988, -samme  aften, hvor det ny bibliotek var blevet indviet under behørig festivitas.
Men heldigvis voksede arkivets samling ret så hurtigt, og det skulle vise sig, at der blev behov for endnu mere plads efterhånden som årene gik.

Det nye arkivlokale i stueplan ca. 1988.
Arkivet udvider

Arkivet har gennem årene fået en anselig mængde arkivalier ind. Således er der en stor billled- og portrætsamling på flere tusinde billeder, hvis oprindelse går helt tilbage til da fotograf Jens Hansen grundlagde sit atelier i Høng i 1891.

Han førte omhyggeligt protokol over sine fotograferinger, og der er bevaret i arkivet, så man let kan identificere dem. De ældste billeder er på glasplader.

Jens Hansen blev efterfulgt af Gunnar Nørby, som også forstod sig på glasplader og kopiering af disse. Han førte også protokol over sine optagelse, og det samme har hans efterfølger også gjort, så der ligger i alle disse mange tusinde negativer et uvurderligt kildemateriale.

Men jo mere der afleveres, jo større bliver arkivets pladsbehov. I 2000 blev der mulighed for en udvidelse, da den tidligere avislæsesal blev indrettet til publikumsrum for besøgende arkivgæster. Hidtil havde alle besøgende været henvist til selve arkivlokalet fra 1988.

Det nye rum blev indviet lørdag, d. 28/10 2000 ved en reception. I  dette rum blev samlingen af mikrokort (kirkebøger) anbragt sammen med mikrofilm af folketællinger, skifteprotokoller, realregistre samt skøde- panteprotokoller og brandforsikringsarkivalier.

I rummet forefindes nu læseapparat til mikrokort og til mikrofilm, det sidste med mulighed for at tage kopier. Der er arbejdsmuligheder for 4-5 gæster.

 

Det nye publikumslokale, "åbent arkiv" 2005.
Lokalhistorisk Forening for Høng Kommune

Foreningen blev stiftet 28/3 1979 ved en generalforsamling på Høng Bibliotek og kunne således i 2004 fejre sit 25 års jubilæum.

Jeg har, som tidligere nævnt, været medlem siden 1981. I 1985 blev jeg medlem af bestyrelsen.

Mere om foreningens formål, aktiviteter mm. kan ses på  www.honglhf.dk
Der skal dog gøres opmærksom på, at nævnte webside er under forberedelse og derfor endnu ikke er helt disponibel. Prøv evt. igen senere. 

Du kan læse mere om det lokale i de tre hovedområder på:
Høng-Haslev-Faxe Lokalsider.

Fra den stiftende generalforsamling 28/3 1979.
"Lokalhistorisk Nyt"

Foreningens medlemsblad ”Lokalhistorisk Nyt” blev startet i november 1986. Jeg har siden da været med i redaktionen af bladet, og det har været en inspirerende oplevelse.

Bladet, der er gratis for medlemmer, udkommer to gange årligt. Det kan købes gennem foreningen eller på biblioteket i Høng, pris: 20 kr.
Klik HER for at se register over artikler fra "Lokalhistorisk Nyt".

Tre numre af "Lokalhistorisk Nyt": Det første nummer fra januar 1987, jubilæumsnummeret fra 23/4 2004, og det senest udkomne fra januar 2009.

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 13:04

Hej, jeg prøvede via Google at søge således:
"barbermaleren i haslev" og jeg fik en smule frem om ham. Jeg har aldrig hørt om ham selvom jeg er fra den egn.

28.10 | 15:13

Barbermaleren John Christensen (født 2896) blev angiveligt udlært i en barbersalon i Haslev inden 1920.
Er det muligt at påvise adressen på stedet ?

04.02 | 08:49

Tak for dinkommentar

22.09 | 10:31

Sjovt at læse om den gamle bondekultur.