Lokalhistorisk Nyt 1, emne-register.

Dette register er sidst opdateret 22/9 2017

 Alfabetisk emneregister over artikler, bragt i Lokalhistorisk Nyt siden bladets start  i januar 1987.
 Disposition: "Artiklens titel".
Kort om emnet og evt. forfatter til artiklen. I (   ) angives datering og sidetal.
Hvis der er interesse for at læse om et af emnerne, kan "Lokalhistorisk Nyt" lånes på Høng Bibliotek eller købes af foreningen gennem Lokalhistorisk Arkiv så længe lager haves. Prisen er 20 kr. pr. nummer.
Endvidere kan en kopi af den enkelte artikel købes ved at kontakte undertegnede på email:
Niels E. Jensen:
nj@arkivhong.dk


Links til registret:
A-F    G-K    L-T    T-Å   
Returlink til Lokalhistorisk Forening? KLIK HER
Alex Wels og hans kone foran huset Vinkelvej 1, Høng.

Emneregister A-C

ALEX WELS:
"Billedskæreren i Høng". Redaktionen.
Om billedskæreren Alex Wels, født i byen Stolpe i Pommern 1880, som fik sig et fristed i Høng, hvortil han kom i 1905. Han havde lært billedskærer- og dekupørkunsten. Han arbejdede bl. a. en del år som billedskærer for Høng Stolefabrik.
(januar 2007, side 12)


ANDRE OMRÅDER:
"Den første strejke i Løve Herred". Af Helge Christiansen, Bildsø.
Om arbejdet i 1870´erne med at rette Tudeåens udløb ud ved Næsby.
(oktober 2004, side 3)
"Holberg og hans baroni". Af Helge Christiansen, Bildsø.
Om baroniet Holberg, Brorupgård og Tersløsegård.
(januar 2005, side 6)
"Korset på tårnet". Af Jørgen Bjerregaard, Høng.
Om valgmenighedskirken i Havrebjerg og korset på tårnets top, samt hvem der lavede det.
(januar 2005, side15)

ARBEJDS-REGLEMENT:
"Arbejdet på Sæbygård".
Reglement for Sæbygård.
Indleveret håndskrift (1/1 1995, side 13)
ARKIVALIER:
"Nyt fra Arkivet".  Uddrag af tilgangslisten på Lokalhistorisk Arkiv.
(Diverse blade, bragt af arkivaren).
"Værdifuld gave til arkivet".
Af Doris Esmann Eriksen.
Om arkitekttegninger afleveret  til arkivet af arkitekt Egon Olsen, Høng. (28/9 1989, side 11)

"Ny aflevering fra arkitekt Egon Olsen".
Samme forfatter (16/1 1992, side 13)
ARKÆOLOGI:
"Vikingerne ved Tissø". Af museumsinspektør Lisbeth Pedersen, Kalundborg.
Om udgravningerne ved Tissø og de fund der er gjort. (1/1 1998, side 3)
BEFRIELSEN:
"Hjemkomst". A f John Sichel.
Om at komme hjem igen fra Sverige. (4/5 1995, side 15)
"Frihedsbudskabet den 4. maj ". Af radiospeaker Johannes G. Sørensen.
Det var forfatteren, der oplæste frihedsbudskabet i radioen d. 4. maj om aftenen. (4/5 1995, side 3)
"Den mørke tid er forbi".Af Arne Berntsen, Uglerup.
 
Erindingsglimt (4/5 1995, side 20)
"Erindringer fra 4. maj-dagen 1945". Af tidl. skoleleder Børge Kyed, Ørslev.
En kort betragtning. (4/5 1955, side 22)
"Omkring 4.-5. maj 1945".
Af Otto Nielsen, Høng.
Erindringer fra 4.-5. maj 1945. (4/5 1995, side 16)
"Høng Studenterkursus 4. maj 1945".
Af Esmann Eriksen, Høng.
(4/5 1995, side 24)
"Danmarks befirelse 5. maj 1945".
Af Karl Nielsen, Høng.
Erindringsglimt (4/5 1995, side 18)
"Befirelsessommeren i Høng".
Af Else Skovdal, Høng.
Artiklen har tidligere været bragt i bogen "Høng, en grundtvigsk skoleby". (4/5 1995, side 11)
"Modstanden i Høng op til befrielsen".
Af Aksel Kristensen, Høng.
Erindringer fra dagene omkring befrielsen. (4/5 1995, side 8)
"Fra Rye til Gierslev". 
Af Svend Aage Nielsen, Høng.
Erindringsglimt. (4/5 1995, side 19)
"Man satte et minde".
Fra Sorø Amtstidende.
Om fredsstenene i Løve og Sæby. (4/5 1995, side 25)
"Fra Solbjerg". Indleveret af Anders Pedersen, Høng og Minna Pedersen, Solbjerg. (4/5 1995, side 14)
Min erindring om 4. maj".
Af Henning Pedersen, Sørbymagle.
Erindringsglimt. (4/5 1995, side 22)
BESÆTTELSEN:
"9. april 1940 -aldrig mere".
Af Arne Berntsen, Uglerup.
Besøttelsen oplevet med en 14 årig drengs øjne. (4/10 1990, side 4)
"Markering af 50 års dagen for 9. april".
Af redaktionen.
Oplæg til at markere dagen. (18./1 1990)
"9. april 1940".
Af Siliam Bjerre, tidl. Høng.
Oplevelser den 9. april. (4/10 1990, side 3)
"Fra Høng til Hipo".
Af J.H. Monrad, Høng.
En artikel fra Høngsamfundets årbog 1945. (1/10 1995, side 6)
BESÆTTELSEN I ØRSLEV:
"Episoder fra min tid i modstandsbevægelsen". Af Børge Kyed, tidl. Ørslev.
I forlængelse af temanummeret  4/5 1995 (1/10 1995)
BIBLIOTEKET I HØNG:
"Høng Bibliotek, den nye Dommergård". Af Mette Baagø, Høng Bibliotek.
Om byggeri, indretning og indvielsen. (15/9 1988, side 3)
"Høng Bibliotek fylder 75 år d. 7. november 1996". Af samme forfatter.
Om bibliotekets historie og jubilæet. (1/10 1996, side 3)
"Biblioteket og det gamle asketræ".
Af Niels E. Jensen, Løve.
I serien "Mit Yndlingsbillede".
Baseret på 2 billeder af samme motiv af asketræet i gården til den gamle Dommergård og et billede fra sommeren 2003, taget fra samme sted, som det gamle.
(janusr 2004, side 20)
"Portalen, Knud Kristensens skulptur ved Høng Bibliotek".
Af Mette Baagø, ledende bibliotekar i Høng.
Om indvielsen af Knud Kristensens skulptur foran biblioteket.
(januar 2005, side 19)

BILLEDARKIVET:
"Nyt fra Arkivet". Af Karen B. Olsen, Lokalhistorisk Arkiv.
Om Valborg Nørbys overdragelse af sin mands billedarkiv til Lokalhistorisk Arkiv.
(10/9 1987, side 6)

"Nyt fra Arkivet".
Af samme forfatter.
Om billedarkivet og forretningen i Høng, som blev grundlagt i 1891 af fotograf Jens Hansen. Artiklen omtaler også det ny arkiv, der skulle indrettes i bibliotekets hovedbygning (14/1 1988, side 7)
BILLEDBESKRIVELSE:
"Mit Yndlingsbillede".
fra Tågerup. Af Bente Møller, Hvidovre.
Om træskomanden i Tågerup og hans familie. (1/10 1994)
BLÆSINGE-LØVE FRISKOLEKREDS:
"Blæsinge og Løve Friskoler". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om friskolekredsens oprettelse og dens skoler i Blæsinge og Løve ("Ingridshøj") (3/10 1991, side 3)
BOGANMELDELSER:
"Kalundborg-jyde på spil". Af Viggo K. Pedersen & Hanne Brandt, Reerslev.
En genudgivelse af "Gamle Nielsen" & "Hyrdedrengen", skrevet af degnen i Reerslev, Lars Nielsen om episoder, mennesker og steder på Kalundborg-egnen i 1800-tallet.
Udgivet første gang i 1888. Genudgivet 2010 på forlaget ALMUEN.
(Oktober 2010, side 19 og bagsiden).
BOGUDGIVELSER:
"Høng Kommunes Gårdhistorie, Herslev gårde" Redaktion: Niels E. Jensen, Løve.
Behandler Herslev bys gårde matrikelvis fra starten af 1700-tallet til ca. 1998 i det omfang relevante oplysninger har været til rådighed.
40 sider, illustreret. Udgivet 1998. Heftet er udsolgt, men kan lånes på Høng Bibliotek.
"Fra Sognekommuner til Storkommune"
Af Bent Frandsen.
Forfatterens egne introduktion til bogen, der blev præsenteret ved en reception på Høng Bibliotek lørdag, d. 10/11 2007 på Arkivernes Dag.
(januar 2008, side15 og 21)

"Stednavne i Høng Kommune"  Af Bent Frandsen, Høng.
Ideen til bogen opstod i efteråret 2009 i forbindelse med, at Bent Frandsen holdt et foredrag  om stednavne. Blandt foreningens medlemmer og i bestyrelsen var der stor interesse for emnet, og vi fandt, at der her var stof til endnu en publikation i foreningens serie om Høng og omegn, og Bent var med på ideen.
Bogen blev præsenteret på Høng Bibliotek ved en reception lørdag, d. 13. november 2010.
(Januar 2010, side 20) 
"Hallenslev Sogns lokalhistorie fra omkring 1901-2013" 
Af: Svend Jensen, Jens Rasmussen, Henrik Pedersen og Bøje Larsen.
Bogen, der omhandler alle husstande i sognet, blev præsenteret ved en reception på Høng Bibliotek lørdag, d. 5/4 2014. Ved receptionen blev der solgt 72 eksemplarer af bogen, der kan købes hos foreningen for 250 kr.
(omtalt under rubrikken "Siden sidst", september 2014 side 19-21)


"De Reerslev Gårde fra omkring 1790-2010"
Udgivet af Lokalhistorisk Forening.
Udgivelsen fandt sted ved en reception på arkivernes dag, d. 8. november 2104. En af forfatterne, Hans Hansen, Herslev, fortalte om baggrunden for bogens tilblivelse.
Arbejdet med bogen tog sin begyndelse på grundlag af materiale indsamlet af lokalhistoriker Arne Berntsen, Uglerup, der var født og opvokset i Reerslev.
Bogen, der er på ca. 150 sider, kan købes hos foreningen, pris: 200 kr.
"Høng og Omegn under besættelsen 1940-1945"

Skrevet af Bent Frandsen, Høng. Udgivet af Lokalhistorisk Forening.

Udgivelsen fandt sted på Høng Bibliotek om aftenen den 4. maj 2015. Under receptionen, der trak fuldt hus på biblioteket, blev frihedsbudskabet fra BBC naturligvis afspillet.

Arrangementet omtales i september 2015 under "Siden Sidst" side 16.             


"EC-HØNG, Sengefabrikken i Sæby "

Forfatter: Bent Frandsen, Høng.

Udgivet  26/85 2016.

Nævnt i boglisten (januar 2017 side 28)     


"Arkivernes Jul"

Diverse forfattere, udgivet  29/10 af Kalundborg Kommunes Arkiver.

Omtales  i Lokalhistorisk Nyt januar 2017, side 27 af Tove Tieldow.


"Høng Højskole, Husmandsskole og Efterskole 1866-2016"

Forfatter: Bent Frandsen, Høng.

Udgivet 5/11 2016. (Januar 2017, side 23 og 28)


"Lokalhistorie om Tjørnelunde  og Tindinge Banke i årene 1866-2016"

Flere forfattere, udgivet i maj 2017.   


"Årbogen ARKIVERNES HJUL"    

Se Tove Tieldows anmeldelse i Lokalhistorisk Nyt , september 2017 side 27.

Udgives af arkiverne i Kalundborg kommune i oktober 2017!      


BORGSPIL I RUDS VEDBY:
    

"Onkel Sophus på Kragerup" Af Grethe Jensen, Herslev. Fotos Hans Vilhelm Nielsen.
Om forestillingen 5/5 2004.
(oktober 2004, side 12)
"Skatten på Bromølle Kro". Af Henning Pedersen.
Om borgspilet 2005.
(oktober 2005, side 17)

"Vedby - Verdens navle" Af Svend Madsen, Høng.
Borgspillet 2007, bragt under rubrikken "Siden Sidst".
(oktober 2007, side 17)
BORNHOLMERUR:
"Den Gamle".
Af Aage Steen Jensen, København.
Om Jens Christensen på Kildegården i Herslev og hans gamle bornholmerur. (17/1 1991, side 5)


BUERUP KIRKE:
"Den gamle kirkeklokke i Buerup". Af Finn Jensen og Henning Bonde. (Januar 2015, side 17-19).

BYVANDRINGER:
"Lokalhistorisk Forenings aftentur gennem det gamle Høng 2004". Af Bent Frandsen, Høng.
Den første af to ture gennem Høngs gamle bydel.
(oktober 2004, side 6)
"Byvandring i Løve" Af Niels E. Jensen, Løve.
En vandring gennem Løve by i den udstrækning, som den oprindelig havde inden udskiftning og udflytning.
(oktober 2005, side 9)
"Historisk bytur i Reerslev d. 13. maj" Af Jan Klausen, Reerslev.
Indslag under rubrikken "Siden sidst" oktober 2006.
(oktober 2006, side 12)

"Byvandring i Høng" Af Bent Frandsen.
Den anden byvandring i Høng med Bent Frandsen som guide. Blandt andet omtales VP-Hallen.
(oktober 2007, side 5)
"Byvandring i Buerup". Af Henning Bonde, Uglerup.
Om byvandringen i Buerup 31/5 2010, hvori deltog 75 gæster.

(Oktober 2010, side 13)
"Byvandringen i Hallenslev" -En succes, der vil blive arbejdet videre med!
Af Tove Tieldow, Høng. Fotos Niels E. Jensen.
Det yderst interessante og vellykkede arrangement fandt sted onsdag, d. 23. maj 2012 med over 106 deltagere.
Initiativtagerne er en gruppe lokale, der arbejder med Hallenslev sogns historie.
(Oktober 2012, side 18-19)
"Byvandring i Tjørnelunde" Af redaktionen.
Mandag, d. 26/5 2014 var der byvandring i Tjørnelunde. Den var arangeret af den arbejdsgruppe, som arbejder med at skrive byens historie.
Der var et rekordstort deltagerantal: 115 deltagere mødte op!
Turen var ledet af lektor Kurt Frederiksen, og sluttede af medkaffebord i teltet på festpladsen, hvor fælles minder blev udvekslet. Omtalt under rubrikken "Siden Sidst", september 2014 side 22)


"Byvandring i Solbjerg"

Af redaktionen. ( September 2015, side 17)    


"Dommergården" i Høng.

Emneregister D-E & F1

DIVERSE:
"ABC på rim".
Indsendt af Ebba Sørensen, Løve.
Håndskrevet. (1/1 1995, side 20)


"Fra Småtingsafdelingen". Redaktionen.
En morsom notits fra bilismens barndom 1917. (8/1 1997, side 14)
"Tissø-Åmoseegnen, hjemsted for mange sjældne planter".
Af Klaus Lind. (1/10 1996 side 15)

 
"At Læse og at Skrive". Af Niels E. Jensen, Løve.
Læsning og skrivning i tidligere tider. (1/1 1998, side 10).

"Evighedstræer". Af Bøje Larsen, Høng.
Skrevet i anledning af, at Catalpa-træet ved det gamle sygehus i Sæby og asketræet i gården ved Høng Bibliotek begge af Dansk Naturfredningsforening er blevet udnævnt til at være "evighedstræer". En plakette på træerne vidner om begivenheden. Catalpatræet er Danmarks højeste af sin art. Asketræet i biblioteksgården blev plantet i 1852 og overlevede branden i udlængerne til den gamle Odinsgård.
(Januar 2014, side 29)

"Evighedstræet er på vej mod evigheden" Af redaktionen.       

Det mere end 160 år gamle asketræ i biblioteksgården i Høng er blevet offer for tidens tand, det måtte bukke under for snigende råd og angreb af brune  bier. Træet blev fældet torsdag d. 3. september. Same dag blev det fragtet til sit sidste hvilested i Høng Skov. Indslaget bringes under rubrikken "Siden Sidst".


"-Da kæmpen faldt..."    Af Niels E. Jensen.

-E sidste opfølgning af det 160-årige asketræs vej imod det sidste hvilested i Høng Skov, og hvad de videre planer er.

(Januar 2016, side 29)


"Evighedstræet er blevet til kunst"

Af Tove Tieldow.

Indslaget fortæller om, hvad der er blevet af det gamle asketræ. Dette blev vist på en udstilling på Høng Bibliotek 1. oktober 2016, hvor efterfølgende blev plantet et nyt kommende evighedstræ, et egetræ med det latinske navn  Quercus Petraea.

(Januar 2017 side 14-17 incl.)


DIVERSE EFTERLYSNINGER:
"En Slægts-efterlysning!"
Af redaktionen på vegne af familien Krogseth i Oslo.
En efterlysning af aner og efterslægt af købmand Jørgen Andersen i Tjørnelunde.
(Oktober 2010, side 18).
"Nyt om Johannes Emanuel Andersen fra Tjørnelunde"
Af redaktionen.
En opfølgning på familien Krogseths efterlysning i oktober 2010.
(Januar 2011, side 26)
Udkommer medio januar 2011.
DOMMERGÅRDEN I HØNG:
"Mit Yndlingsbillede".
Af Mette Baagø, Høng Bibliotek.
Om den gamle Dommergård og dens funktioner. (1/1 1998, side 20).
"Odinsgård, den gamle Dommergård" Af Michael Jensen, Høng.
Uddrag fra Michael Jensens bog "Finderup sogns historie." Afsnittet om Odinsgård.
(januar 2006, side 16)

ERINDRINGER:
"O. Fredens Fortæller".
Af OleFredens, Høng.
Hans levned. (1/1 1996, side 16)
"En Beretning af Vognmand Leif Hansen, Kulby". Af Leif Hansen.
Om Sæby Vognmandsforretning I/S (12/1 1989).
"Læs Erindringer" Af Doris Esmann Eriksen, Høng.
Om lærer Henrik Hougaards erindringer. Han var lærer i Høng og har skrevet meget om by og egn. (15/9 1988, side 19)
"Lærer Hougaards Erindringer 1". Arkivalt manuskript i uddrag.
Uddrag af Hougaards egenhændigt nedskrevne erindringer fra sin tid som lærer ved Høng Kommuneskole, først som hjælpelærer i 61 år for den aldrende lærer Andersen, og derefter fra 1893-1932 som lærer og kirkesanger i Høng.
(oktober 2005, side 3)
"Lærer Hougaards Erindringer 2".
(januar 2006, side 3)
"Lærer Hougaards Erindringer 3".
(oktober 2006, side 3)
"Lærer Hougaards Erindringer 4".
(januar 2007, side 3)
"Lærer Hougaards Erindringer 5".
(januar 2008, side3)
"Lærer Hougaards Erindringer 6".
oktober 2008, side 3)
"Lærer Hougaards Erindringer 7".
(januar 2009, side 3)
"Lærer Hougaards Erindringe 8".
(oktober 2009, side 3)

"Et Feriebrev" Af Marie Hougaard
En gengivelse af et feriebrev, som lærer Hougaards datter Marie skrev til sine forældre. Brevet er skrevet i 1911, hvor Marie var 10 år gammel.
(oktober 2007, side 3)

"Købmanden i Buerup" ("Elisabeths Bog") v. Finn Jensen, Buerup.
Fru Elisabeth Berner Magnusson har i 1980, meget smukt og udførligt, beskrevet sin barndom som købmandsdatter i Buerup.
Hendes barndomshjem blev senere brugsforening og har i nyere tid været træskofabrik og -udsalg.
Hendes beretning er et utrolig flot tidsbillede af hverdagen i et købmandshus og livet i et lille landsbysamfund for hundrede år siden.
"Elisabeths Bog" og tilhørende fotos er doneret til Lokalhistorisk Arkiv af hendes søn.
Lokalhistorisk Nyt bringer hendes beretning som en føljeton.
Første afsnit: (januar 2013, side 7-16)
Andet afsnit: (September 2013, side 8-12)
Tredje afsnit: (september 2014, side 10-16)
Fjerde afsnit: (Januar 2015, side 9-17)

Femte afsnit: (September 2015, side 5-14)


"Mine Bedsteforældre" Af Grethe Jensen, Herslev.
Omhandler Peder Emil Andersen og hustru Susanne Marie Pedersen samt deres ejendom, Buerupvej 2
(Januar 2014, side 18-22)

"Lokale folk fortæller..."
På opfordring fra Lokalhistorisk Forening har Bent Frandsen og Svend Iver Toftgaard, Høng, besøgt og interviewet forskellige lokale borgere. Under denne rubrik har været bragt følgende indslag:
Svend Thorsted, Høng. (januar 2010, side 3)
Smed Preben Hansen, Høng. (januar 2010, side 6)
L. Wittrock Isenkram. (Oktober 2010, side 3)
Høng Stolefabrik. (Januar 2011, side 3)
Eiland. (Oktober 2011, side 3-7)
Martin Hansens købmandsforretning, (Januar 2012, side 12-16)
Wirz, (Oktober 2012, side 3-8)
Rosa Egelund, (Januar 2013, side 3-6)
Inge Lise Højlands erindringer 1 (September 2013, side 3-7)
Elisabeths bog 2 (September 2013, side 8-12)
Om at gå i Høng Kommuneskole i 1940´erne  Af Berit Lund, f. Pedersen
(september 2013, side 13-14)
Inge Lise Højlands erindringer 2 (Januar 2014, side 5-8)
Inge Lise Højlands Erindringer 3 (September 2014, side 6-9)
Inge Lise Højlands Erindringer 4 (Januar 2015, side 5-8)
"Høng blev deres liv og skæbne"   

Af: Kirsten Pruzan Mikkelsen om forældrene, assurandør Edvard Mikkelsen og hustru Dagny Mikkelsen, Høng.

(september 2016, side 5-11 incl.)


"Vort liv har været gynger og karruseller"

Af Erik Schrader.

I et interview fortæller ægteparret Erna og Aksel Trebbien, Løve, om deres begivenhedsrige liv med omrejsende tivoli  mm.

(januar 2017, side 5-12 incl.


"Lidt om vores familie i Herslev"

Af Orla Nielsen, Gørlev. Erindringer omslægten fra Holmegård i Ørslev til Syvbækgård i Herslev.

(September 2017, side 5-10 incl)


FATTIGHUS I BUERUP:
"Fra De Gamle Aviser". Udklip fra Sorø Amtstidende:
Annonce fra 1885 om licitaion på fattighuset. (20/1 1994, side 15).
FATTIGHUS & FATTIGGÅRD I LØVE:
"Løve Fattiggård". Af Niels E. Jensen, løve:
Omhandler fattighuset i Løve, oprettet 1839 & Løve Fattiggård, brændt 1873. (8/1 1987, side 5).
FATTIGVÆSEN:
"Fattigkommission, Fattighus, Fattiggård".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Kort notits efter "Håndbog for Danske Lokalhistorikere". (8/1 1987, side 4).
FINNEBØRN:
"Børn i Krig". Fra Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening:
Omhandler finnebørn i Tømmerup Sogn efter krigen. (1/10 2000, side 3).
FLYGTNINGE:
"Børn i Krig 2" Tømmerup Sogns Lokalhistoriske Forening og Tølløse Lokalhistoriske Arkiv.
Om flygtninge (hovedsagelig tyske) i Tølløse i 1945. (Januar 2001, side 3)

På dette postkort ses Gartnervej i baggrunden. Den blev i folkemunde kaldet "Smallegade".

Emneregister F2

FOLKEMEDICIN & FOLKEMINDER:
"Ane Jensdatter 3, Historierne om Ane." Af Niels E. Jensen, Løve.
Historier om den kloge kone Ane Jensdatter i Reerslev.
Hentet fra Dansk Folkemindesamling. (3/10 1991)


"Da Skomagermadammen besvimede af misundelse". Fra "Husmandshjemmet".
En sørgelig historie fra vore bedsteforældres tid. (1/10 2000, side 10)
"En Dag Jeg Gik i Smallegade". Af Niels E. Jensen, Løve.
Skomager Vest´s plankeværk må væk! -En historie fra 1906 om, hvordan smeden fik revanche efter nederlaget året før. (20/1 1994, side 8)
"En Gammel Skrønevise". Redaktionen.
En gammel vise om manden på Hallebygård. (1/10 1998, side 16)
"Folkemedicin og Folkeminder". Af Niels E. Jensen, Løve.
Optakt til historierne om den Kloge Kone, Ane Jensdatter fra Reerslev. (4/10 1990, side 15).
"Fra De Gamle Aviser". Redaktionen.
En serie annoncer og andet, der afspejler livet på landet i forrige århundrede. (8/1 1997, side 30)
"Fra Sagnenes Verden1".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Sagn om Sæby kirke, Sæbygård og egnen der omkring. (21/1 1993, side 3)
"Fra Sagnenes Verden2".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Om sagn, spøgelser mm. Troldene i Bøgebjerg, Langdyssen i Reerslev. Om Skatte, hovedløse mænd og lygtemænd mm. (20/1 1994)
"Kilder og Kildedyrkelse". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om kilder og kildetro i almindelighed. (3/10 1991, side 15)
"Mit Yndlingsbillede"
Af Jørgen Bjerregaard, Tjørnelunde.
Om Tyremyten. (1/1 1996, side 20)
"Prinse-Marie, Undergørende Træer, og Hovedløse Julegæster". Af Niels E. Jensen, Løve.
Fra Dansk Folkemindesamling. (1/1 1995, side 21)
"To Naboer",
-en sandfærdig historie fra ca. 1800.
Manus i arkivet, nedskrevet af Valborg Frimann, Høng. (21/1 1993, side 19)
"Årets Gang 1".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Årets første 6 måneder, gøremål og folketro. (20/1 1994, side 17)
"Årets Gang 2".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Sommermånederne. (1/10 1995, side 15)
"Årets Gang 3."
Af Niels E. Jensen, Løve.
Sidste halve år. (1/1 1996, side 11)
"Folkeminder fra Solbjerg" Af Jessie Pedersen, Ørslev.
Enkelte af historierne har været bragt tidligere men i en anden version.
(oktober 2006, side 23)
"Træet på Sporretofte Bakke". Af Svend Madsen, Høng.
Et indslag i serien "Mit Yndlingsbillede".
Om træet på Sporretofte Bakke, der sagdes at have magiske kræfter.
(januar 2007, side 18)

FOLKESKIKKE:
"Ølbrygning på Landet i Gamle Dage."
Af Visti Høegh Hansen, Høng.
Om ølbrygning og de dermed forbundne skikke (1/10 1997, side 10)
FOLKETINGSMÆND:
"Folketingsmanden fra Kulby"
Af Svend Madsen, Kulby.
1. artikel i en serie om Lars Dinesen, Kulby. Barndommen, gården, hjemmet. (1/10 1996, side 7)
"Folketingsmanden fra Kulby 2". Af Svend Madsen, Kulby.
2. artikel om Lars Dinesen, Kulby. Skolegang, ungdom, forælder, Holbæk amt og Ruds Vedby-kredsen.
(8/1 1997, side 15)
"Folketingsmanden fra Kulby 3".
Af Svend Madsen, Kulby.
3. artikel om Lars Dinesen fra Kulby. Om starten på hans politiske virksomhed. (1/10 1998, side 3)
"Folketingsmanden fra Kulby4".
Af Svend Madsen, Kulby.
4. og sidste artikel om Lars Dinesen, hans politiske liv. (1/1 1999, side 11)
FOLKETÆLLINGER:
"Folketællinger i Danmark":
Af Niels E. Jensen, Løve.
En kort redegørelse for folketællinger i Danmark fra 1769 til 1911. ( 14/1 1988, side 23)
"Om indtastning af folketællinger for Finderup Sogn". Af Erik Krogsgaard, Høng.
Om indtastningen af folketællingerne 18334 og 1840 for Finderup sogn, og hvad dette kan medføre.
(oktober 2002, side 6)

FORSAMLINGSHUSE:
"Mit Yndlingsbillede".
Af Bente Rasmussen, Solbjerg.
Om oprettelsen af huset i Solbjerg (20/1 1994, side 14)
"Blade af en 100 årigs Dagbog"
Af Niels E. Jensen, Løve.
Løve Forsamlingshus 1903-2003. (Oktober 2003, side 3)

FORRETNINGSLIV:

Lidt forretningshistorie i Høng. Af Bent Frandsen, Høng.

Med udgangspunkt i Hovedgaden 36 fortælles om Oluf Jørgensen, der i 1917 grundlagde den forretning, der senere skulle blive til Høng Gardin- & Gulvvservice.

(30. årg. nr. 1,  side 5-11).


FOTOS & FOTOGRAFI:
"Fra Fotografiets Barndom."
Af Niels E. Jensen, Løve
En gennemgang af fotografiets tidlige historie. (18/1 1990, side 3
"Mit Yndlingsbillede."
Af Birthe Smidth, Hallebygård.
Om badeliv i Tissø udfra et familiefoto. (3/10 1991, side 5)
"Mit Yndlingsbillede".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Uddrag af Løve Kros historie udfra et foto fra 1906. (4/10 1990, side 6)
"To Gamle Fotografier".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Fotos af gmd. Peder Christensen og hustru Kirsten Larsdatter, Spånagervej 2 Ørslev, taget i 1850érne. (28/9 1989, side 16)
"Mit Yndlingsbillede".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Gartnervej og Løve gl. Landevej set mod nord ved Løve Kro, formentlig 1905-1910. (1/1 1995, side 18)
"Mit Yndlingsbillede".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Om Løve Kro og kromanden Søren Christensen. (1/10 1998, side 12)
"Mit Yndlingsbillede".
Af Niels E. Jensen, Løve.
To motiver fra Løve danner grundlag for et tilbageblik. (1/1 1999, side 30)
"Mit Yndlingsbillede".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Gartnervej set fra syd efter 1905 udfra et samtidigt foto. (7/10 1993, side 14)
"Mit Yndlingsbillede". 
Af Niels E. Jensen, Løve.
Stemningsbilleder omkring Løve Mølle. (1/10 1999, side 14)
"Mit Yndlingsbillede". Af Jessie Pedersen, Ørslev.
Om Nyrup Planteskole udfra et foto. (16/1 1992, side 11)
"Mit Yndlingsbillede". Af Kathrine Dreyer, Hesselbjerggård.
Folkeholdet på Hesselbjerggård udfra et foto ca. 1908. (21/1 1993, side 11)
"Mit Yndlingsbillede". Af Doris Esmann Eriksen, Høng.
Om det gamle "Ramsherred (nu Tranevej) i Høng udfra et gammelt foto. 8/10 1992, sside 16)
"Mit Yndlingsbillede". Af Svend Madsen, Høng.
Om tærskning, skrevet udfra foto af et traktordrevet tærskeværk. (1/10 1995, side 18)
"Mit Yndlingsbillede". Af Kirsten Hviid Larsen, Uglerup.
Om Uglerup Mejeri på grundlag af et billede fra ca. 1900.
(8/1 1997, side 29)
"Mit Yndlingsbillede" Af Christina Lundgren Madsen, Lokalhistorisk Arkiv.
Om Bromølle Kro, ledsaget af 2 billeder. Indslaget henviser til kroens hjemmeside: http://www.bromoelle-kro.dk
(januar 2008, side 18-19)

"Mit Yndlingsbillede".  Af:¨Niels E. Jensen, Løve.
Beskrivelse af et luftfoto i tiden mellem 1900 og 1942 over Gierslev by.  (Januar 2012 side 30-31)

Retur til "Lokalhistorisk Nyt"      Næste Side

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 13:04

Hej, jeg prøvede via Google at søge således:
"barbermaleren i haslev" og jeg fik en smule frem om ham. Jeg har aldrig hørt om ham selvom jeg er fra den egn.

28.10 | 15:13

Barbermaleren John Christensen (født 2896) blev angiveligt udlært i en barbersalon i Haslev inden 1920.
Er det muligt at påvise adressen på stedet ?

04.02 | 08:49

Tak for dinkommentar

22.09 | 10:31

Sjovt at læse om den gamle bondekultur.