Lokalhistorisk Nyt 3 Emneregister

Emneregister L-MLinks til registret:
A-F     G-K     L-T     T-Å
Returlink til Lokalhistorisk Forening?
KLIK HER

LANDBOREFORMER:
"I 200-året for Stavnsbåndets Løsning". Af Niels E. Jensen, Løve.
En redegørelse for reformerne, der i 1788 førte til stavnsbåndets løsning. Bragt i anledning af 200-året. (14/1 1988, side 18)
LANDBRUG:
"Tiden efter salg af malkekvæg". Af Jørgen Bjerregaard, Tjørnelunde.
Lidt om landbrug og kvægavl. (oktober 2001, side 18)

LEVNEDSBESKRIVELSER:
"Et Ægtepars Liv og Levned". Af Aage Steen Jensen, København.
Levnedsbeskrivelse af ægteparret Lars Pedersen og  Maren Margrethe Henrichsdatter på "Lodbjerggård" i Gierslev.
(8/10 1992, side 3
"Minder omkring "Kildegården" i Herslev 2". Af Aage Steen Jensen, København.
Om Jens Christensen, der havde gården i 40 år. (17/1 1991, side 3)
"Mit Yndlingsbillede". Af Poul Nyboe Andersen, Hesselbjerggård.
Omhandler Landbrugslærer J.P. Nyboe i Høng. (1/10 1996, side 19)
"Korte Træk af Slagter Henrik Petersens Liv". Af Aage Steen Jensen, København.
Om slagter Henrik Petersen, Høng, født 299/6 1886 i Gierslev.
(12/1 1989, side 5)
"Om Find Skovdal og hans virke". Af Doris Esmann Eriksen, Høng.
Om Find Skovdals erindringer. (15/9 1988, side 21)
"Korte Træk af min farmors livsskæbne". Af Aage Steen Jensen, København.
Om Mette Sophie Petrine Jensen. Hun var født i Herslev 24/1 1870. Datter af gårdmand Jens Christensen, Kildegården i Herslev.
(15/9 1988, side 10)
"En gammel kogekones levned". Af Hans Jensen, Løve.
Om Conradine Schou og hendes liv som kogekone. (1/1 1995, side 7)
"Ane Jensdatter 2, Anes livshistorie". Af Niels E. Jensen, Løve.
Den kloge kone Ane Jensdatters livshistorie i Reerslev.
(17/1 1991, side 13)
"Husker nogen Gamle Peter Madsen?" Af Thomas Oldrup.
Om hjulmager Niels Peter Madsen fra Hallebyore, kaldet "Gamle Peter Madsen". En levnedsbeskrivelse og en efterlysning af flere oplysninger.
(oktober 2002, side 3)
"Omkring Handelsgartneriet i Høng". Af Niels E. Jensen, Løve.
(januar 2010, side 8)
"Familien Beck i Hallenslev"
Fra sadelmager til fotograf
Af redaktionen.
Handler om sadelmager Anthon Beck, hans aner og familie, samt deres virke i Sæby og Hallenslev fra ca. 1855 til omkring 1906.
"Vort liv har været gynger og karruseller"

Af Erich Schräder.

Om ægteparret Aksel og Erna Trebbiens liv med omrejsende tivoli og meget mere.

(Januar 2017, side 5-12 incl.)


LOKALHISTORIE:
"Historie Med Hjertet". Af Knud Prange.
Om lokalhistorie i almindelighed. (8/11997, side 7)
LOKALHISTORISK ARKIV:
"Arkivets 25 års jubilæum". Af Svend Madsen, Høng.
Lokalhistorisk forenings formand Svend Madsens tale i anledning af arkivets jubilæum.
(1/10 1999, side 20)
"Tilbageblik". Af Doris Esmann Eriksen, Høng.
En redegørelse for starten af arkivet i anledning af 25 års jubilæet.
(1/1 1999, side 3)
"Høng Lokalhistoriske Arkiv". Af Karen B. Olsen, Lokalhistorisk Arkiv, Høng.
Om arkivet i anledning af jubilæet. (1/1 1999, side 8)
"Nyt fra Arkivet" Af Karen B. Olsen, Lokalhistorisk Arkiv, Høng.
Om det nye arkiv i større omgivelser. (15/9 1988, side 6)
"Nyt Fra Arkivet. Nyt publikumslokale til arkivet". Af Karen B. Olsen.
Om indvielsen af det ny arbejdsrum for arkivets gæster. (januar 2001, side 18)"Historiens Dag" Arrangeret af Lokalhistorisk Arkiv og forening.
Dagen bød på "skattejeagt" rundt i Høng by. Bragt under rubrikken "Siden Sidst".
(oktober 2007, side 15)
"Historiens Dag 2008" Arrangementet var af samme type, som året før og blev gennemført med stor succes. Indslaget bragt under rubrikken "Siden Sidst".
(oktober 2008, side 19-20)
"Høng Lokalhistoriske Arkiv -nu på nettet". Af Christina Lundgren Madsen.
En kort orientering og vejledning til at søge på arkivalier i Høng Lokalhistoriske Arkiv. Projektet er nystartet og under løbende opdatering, så det bliver muligt at finde stadig flere lokale arkivaler fra Høng-området.
(Januar 2014, side 23)

LOKALHISTORISK FORENING:
"Ændring af Vedtægter". Bestyrelsen.
Forslag til vedtægtsændringer (20/1 1994, side 12)
"10 års kavalkade". Redaktionen.
Minder fra foreningens første 10 år. (28/91989, side 3)
"Kulturpris 1999". Af Svend Madsen, Kulby.
Indslag om kulturpris fra Superbrugsen på 3000 kr. (1/10 1999, side 19)
"Lokalhistorisk Forening 10 år". Af Doris Esmann Eriksen.
 Om foreningens start. (12/1 1999, side 3)
"Året der gik". Af Visti Høgh Hansen, Høng.
En omtale af begivenheder gennem året 2001 i Lokalhistorisk Forening.
(januar 2002, side 22)
"Året der gik". Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om året 2002 i Lokalhistorisk Forening. (januar 2003, side 22)

Årsberetninger ved formanden & evt. beretning ved arkivaren
findes som hovedregel på de bageste sider i bladets efterårsnumre i oktober.
"Lokalhistorisk Forening 25 år!" Redaktionen.
Et temanummer om foreningens først 25 år. Indeholder følgende indslag:
"Det begyndte med arkivet"
"Den nye forenings første tid"
"Foreningens formål"
"Foreningen vokser"
"Foreningens arrangementer" -Et tilbageblik.
"Katastrofen lurede!" Om biblioteksbranden i 1985.
"Hvad der ellers er hændt" Lidt om foreningens projekter.
"Kulturpris til Høngs Lokalhistorikere"
"Lokal gårdhistorie på vej i hæfteform" Om foreningens første udgivelse om gårdene i Herslev by.
"Formændene gennem 25 år" En billedkavalkade.
"Kommunikation og redaktion"
"Fagre nye verden" Lidt om foreningen på nettet.
(23/4 2004, særnummer)
"Receptionen 23/4 2004 i anledning af foreningens jubilæum".
 Af Kirsten Penther.
Om jubilæumsreceptionen, hvori deltog 6 af de 8 formænd foreningen har haft i de 25 år. Endvidere var et medlem af den allerførste bestyrelse ved starten i 1979 også med. Ca. 80 receptionsgæster dukkede op for at ønske til lykke.
(oktober 2004, side 14)
"Foreningens gård-projekt". Af gårdhistorie-udvalget.
En kort orientering om opstarten på projekt gårdhistorie i Reerslev.
(oktober 2004, side 24)
"Projekt gårdhistorie". Af Grethe Jensen, Herslev.
En opfølgning af tidligere indslag oktober 2004 om gård-projektet.
(januar 2005, side 3)

"Mindesten for politikeren Hermod Lannung" Af Niels Sveistrup.
Omtale af arrangement i anledning af afsløringen af mindestenen for Hermod Lannung 21/6 2014 i mindelunden ved Løve Tingsted.
(september 2014, side 5)
 


"Ny mindesten i Mindelunden"

De lokalhistoriske foreninger i Kalundborg Kommune har rejst en mindesten for folkemindesamleren Karoline Graves (1858-1932)

Stenen blev afsløret lørdag d. 15. oktober 2016 i mindelunden på det gamle Tingsted på Bøstrupvej i Løve.

(januar 2017, side 21-22).


FORENINGENS ÆRES-MEDLEMMER:

"To nye æresmedlemmer"    Af Tove Tieldow

Den 8. marts 2017 & 19. maj 2017 blev to nye æresmedlem-mer fejret, nemlig tidl. borgmester i Høng Kommune, Niels Baunegaard og tidl. kasserer i foreningen, Jørgen Bjerregaard.

Foreningen har nu i alt udnævnt 4 æresmedlemmer. De to første var hhv. Doris Esmann Eriksen og Niels Erik Jensen.

(September 2017, side 17)    


LOKALHISTORISK NYT:
"Lokalhistorisk Nyt netop nu". Niels E. Jensen, Løve.
En status ved indganngen til bladets 8. årgang. (20/1 1994, side 23)
"Lokalhistorisk Nyt fylder 10 år". Af Niels E. Jensen, Løve.
-En ide blev til virkelighed. Tilbageblik på 10 års bladudgivelse.
(8/1 1997, side 3)

"Lokalhistorisk Nyt i 25 år". Af Niels E. Jensen, Løve.
En kommunikation med medlemmerne.
Et tilbageblik i ord og billeder på de forløbne 25 år fra den første primitive layout til vore dages digitale arbejdsgang, samt om bladets rolle i foreningens almindelige kommunikation med medlemmerne. (Januar 2012, side 3-11)
LOKALHISTORISKE NOTER:
"Familien i Lurekrogen". Af Niels E. Jensen, Løve.
Et forsøg på -ud fra et ukendt foto fra 1919- ved hjælp af folketællinger, kirkebøger og ejendomsoplysninger at tegne et billede af familien på billedet og deres liv. -
(september 2014, side 17-18)
Eventuelle supplerende oplysninger om familien er meget velkomne! 


LØVE KRO & BRUGSFORENING:
"Løve Kro og Brugsforening." Af Niels E. Jensen, Løve.
Løve Kro, senere Løve Brugsforening er et historisk sted....!"
Bygningerne ligger her endnu. Et tilbsgablik på stedets historie, bl.a. baseret på brugsforeningens forhandlingsprotokol og andet skriftligt materiale i Lokalhistorisk Arkiv. (Januar 2012, side 17-22)

LØVE BY:
"En lille historie fra Løve".
En historie, fortalt af Anna Hansen, Skælskør til Frederik Andersen, Løve.
Hun tjente som ung pige i Løve Kro 1912-17 og har fortalt om forholdene i kroen dengang. Hendes erindringer findes indtalt på bånd.
(oktober 2006, side 22)

LØVEGÅRD:
"Lidt om Løvegård og en skoleholder i Løve". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om Løvegård og skoleholder Svellas skolelod. Denne var tomten efter den i 1774 nedbrændte Løvegård, der dengang lå ved Knudstrupvej overfor Løve Mølle.
(18/1 1990, side 9)
LØVE TELEFONCENTRAL:
"Løve Telefoncentral" Af Niels E. Jensen, Løve og Visti Høgh Hansen, Høng.
Udfra 2 kilder redegøres for centralens historie:
Ruth Gunde Hansen, Virum, har fortalt om centralens ældste historie og om hendes families tilknytning til den. Hendes farmor, Abelone Claussen, var den første bestyrer af centralen.
Signe Pedersen, Høng, har fortalt om centralen op til tiden for automatiseringen i 1972.
(1/10 1997, side 3)
MISSIONSHUSE:
"Løve Missionshus". Af Niels E. Jensen, Løve.
Tilbageblik over husets historie i anledning af, at det var blevet solgt i 1987. Baseret på samtidig avisomtale.
(14/1 1988, side 16)
"Missionshuse i Høng Kommune". Af Karen B. Olsen, Høng og Arne Berntsen, Uglerup.
Billedkavalkade som oplæg til evt. senere udgivelser om emnet.
(17/1 1991, side 15)
"Menighedslivet ud fra Solbjerg Missionshus". Af Erling Rørdam Bonnevie, fhv. lærer i Solbjerg.
(12/1 1989, side 13)

MUSEUMS-NYT:
Fra "Den Gamle By" i Århus:
"Høng Højskole i Den Gamle Bys Levende Museum"
Af: museumsinspektør Tove Engelhardt Mathiassen.
Skrevet med udgangspunkt i et højskolefoto fra Høng Højskole fra 1923. Det er indrammet i mahogniramme og hænger i en tidstypisk lejlighed i huset i "Den gamle By".
Huset, der oprindelig lå på Havbogade 29 i Sønderborg, blev i 1978 genopført i "Den Gamle By" som en del af et projekt om 1900-tallets historie.
Højskolebilledet skal illustrere, at husets unge par -fra hver sin side af den gamle Kongeå-grænse- har truffet hinanden under et ophold på f.eks. Høng Højskole, for efterfølgende at sætte bo i det gamle hus.
(Januar 2013, side 20-22 incl)

MØLLER:
"Kulby Mølle". Af Julis Scharff, Kulby.
Kort notits om møllens historie. (8/11987, side 16)
"Da Løve Mølle fik ny vinge". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om opsætning af ny vinge i september 1988. (12/1 1988, side 4)
"Møllen i Løve" Af Niels E. Jensen, Løve.
Om Løve Mølle som åben mølle, og om at drømme sig 100 år tilbage.
(1/10 1994, side 7)
"Møllen i vores logo" Af Niels E. Jensen, Løve.
Om Løve Mølle, især om de senere år efter 1993, hvor møllen for alvor er blevet en turistattraktion.
(oktober 2007, side 10)
"Mølledag 19. juni 2011" Af Ole Hedelund Andersen, Løve.
En fortælling om  årets mølledag, hvor man fejrede både Løve Møllelaugs 50 års jubilæum ogmøllens 130 års fødselsdag med sang og optræden af Løve Kulturforenings aktører.
(Oktober 2011, side 19-21)
 
"Omkring Løve Mølle 2017"

Af Niels E. Jensen, Løve.

-Med udgangspunkt i mølledagen 2017 fortælles i korte glimt møllens historie fra 1860 til i dag, dens sammenhæng med kro, senere brugsforening, samt relationer til andre møller.

-Hvem der byggede de to møller i Løve, hvem der har været møllere samt lidt om møllelaugets overtagelse af møllens bevarelse og drift. Endelig nævnes det forestående renoverings-projekt med nye spåner, der startede 1. august 2017.

(September 2017 Side 11-16 incl.)


Emneregister N-S

NEKROLOGER:
"En begravelsestale fra 1898". Af Aage Steen Jensen, København.
Tale holdt i 1898 over gmd. Lars Pedersen, Lodbjerggård, Gierslev.
(21/1 1993, side 22)


"Gerda Scharff in memoriam". Bestyrelsen.
Nekrolog over Julius Scharffs enke, Gerda Scharff. (18/1 1990, side 7)
"Aage Jørgensen er død". Redaktionen.
Nekrolog over foreningens mangeårige revisor Aage Jørgensen, Høng.
(8/10 1992, side 21)
"Mindeord over J. Scharff". Af Doris Esmann Eriksen, Høng.
Om Julius Scharffs omfattende lokalhistoriske virke.
(10/9 1987, side 10)
"Mindeord over Frederik Andersen". Af Doris Esmann Eriksen, Høng.
Om Frederik Andersens store lokalhistoriske virke. (10/9 1987, side 9)
"Mindeord over Jessie Pedersen, Ørslev". Bestyrelsen.
Om Jessie Pedersens flittige virke for foreningen. (1/10 1994, side 21)
"Mindeord over Arne Berntsen, Uglerup". Bestyrelsen.
Om Arnes trofaste virke for foreningen.
(oktober 202, side 20)
"Doris Esmann Eriksen in memoriam". Bestyrelsen.
Om hendes utrættelige virke for Lokalhistorisk Forening fra dens start.
(oktober 2003, side 22)
"Otto Nielsen in memoriam". Bestyrelsen.
Formand for Lokalhistorisk Forening 1983-90.
(oktober 2003, side 23)
OMFORMERSTATION I HERSLEV:
Omformerstationen i Herslev. Tekst og billeder: Hans Hansen, Herslev.
Handler om tilblivelse og indvielse af stationen, hvor Dronning Margrethe var tilstede.
(januar 2011, side 8)
OPSLAGSTAVLEN:
"Opslagstavlen!" Redaktionen.
Ny fast rubrik, der blev indført i oktober 2003 til korte meddelelser om diverse lokalhistoriske emner eller supplementer til arrangementer mm.
(oktober 2003 side 22)
"Efterlysning"
Efterlysning af data om et postkort med gårdmotiv fra Løve, samt en omtale af slægtsforskersiden http://www.arkivalieronline.dk
(oktober 2004, side 19)
Efterlysning af ukendte fotos!
Et foto ca. 1936-37 fra Finderup Asyl. Gruppebillede.
Gruppebillede ved Ørslev kirke. De fleste er børn, kunne være konfirmander. Dette foto er nok fra 1920érne.
S. Petersens gård i Kragerup.
(oktober 2005, side20
Efterlysning af to fotos med tilknytning til Høng Højskole.
Desuden  nye data til en tidligere efterlyst gård i Kragerup.
(januar 2006, side 18)
Efterlysninge af yderligere to portrætter, fundet på "Doktorgården" i Tjørnelunde, et ukendt landhus og 2 gårde.
Edvidere et foto med børn, formentlig fra en skolekomedie eller lign.
Desuden "Slagter Hansens Hus i Høng" og endnu to ejendomme, måske fra Slobjerg/Ørslev-området?
(januar 2006, side20-23)
Efterlyst foto identificeret:
En landejendom ved Sæby er blevet identificeret som værende "Vibehuset", Gørlevvej 18.
Gruppebilledet fra Finderup Asyl:
Flere personer genkendt på billedet.
(oktober 2006, side20-21)

"Sommerudflugt 2012"  Af Henning Bonde, Løgtved.
En foromtale af udflugt 26/8 2012 til Sydsjælland og Møn.
(Januar 2012, side 37-40)

PC-EN I LOKALHISTORIEN:
"Computeren og Lokalhistorie".  Af Niels Sveistrup, Høng.
"Computeren kan give mange timers spændende lokalhistorisk underholdning og oplysning om lokalhistoriske emner."
-En lille appetitvækker og en opfordring til at prøve selv! (Januar 2012, sider 27-29)

PERSONALIA:
"Den Sorte Plade på Solbjerg Kirke".
Af Jessie Pedersen, Ørslev.
På Solbjerg kirkes mur sidder en sort mindetavle over selvejergårdmand Niels Pedersen, "Vibeholm" på Solbjerg Mark. Han var født i Finderup.
(14/1 1988, side 12)
"Mit Yndlingsbillede". Af Grethe Jensen, Herslev.
Om Jens Peter Hansen og hustru Marie i Knudstrup. De ejede en ejendom ved Knudstrup Mølle. Indslaget er kort og baseret på et foto af ægteparret, taget ca. 1910.(oktober 2005, side 19)
"Mit Yndlingsbillede" Af Henny Sandstød.
Om Ringer- og graverparret Marie og Johan Frederiksen ved Finderup kirke. Ud fra et foto fra 1902.
(januar 2006, side 17)
"Marie og Johannes Jørgensen". Af Bent Frandsen, Høng.
Om Johannes Jørgensen, Høng og skolerne.
(januar 2008, side 13)

RAMSHERRED:
"Om Det Gamle Ramsherred , nu Tranevej" Af Niels E. Jensen, Løve.
Om branden i gaden og en vise derom, skrevet af Ejlif Jørgensen, Høng, en søn af højskoleforstander Anders Jørgensen.
(januar 2002, side 6)
SKATTEFUND:

Råmose-skatten: Af Tine Bonde Christensen om møntskatten, der blev fundet i Råmosen ved Solbjerg.

(Januar 2016, side 12-16 incl.)


"Finderne af Danmarks største møntfund"  Af Randi Pedersen, Høng.   

En redegørelse om genealogien bag de to brødre, som fandt sølvskatten i Solbjerg Råmose, en opfølgning af ovenfor nævnte artikel om Råmoseskatten.

NB! På side 16 i dette indslag er der ved en beklagelig trykfejl anført, at Ole Krag købte sin gård for 240 rigsdaler. Den korrekte pris var 2400 rigsdaler! (Redaktionen)

(september 2016, side 14-20 incl.)   


SKOLER:
"Fra De Gamle Aviser". Sorø Amtstidende.
Annoncer om æicitation over opførelsen af den ny skolebygning i Sæby og om auktion over den gamle bygning.
(21/1 1993, side 17)
"Høng Privatskole 100 år". Af Niels E. Jensen, Løve.
Indslag på grundlag af avisartikler og andet dokumentarisk materiale.
(1/10 1998, side 9)
"Flaske-dokumentet i Løve Friskole". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om fundet af en indmuret flaskepost på stedet. Dokument, der fortæller om opførelsen mm.
(21/1 1993, side 8)
"Skolerne i Høng Kommune". Redaktionen.
En billedkavalkade. Oplæg til evt. senere udgivelser.
(18/1 1990, side 15)
"Løve Skole fylder 50 år". Af Niels E. Jensen, Løve.
Et kort rids af skolens historie og de skoler, den afløste, samt om jubilæumsfesten d. 21/8 2008.
(oktober 2008, side 13-17)

"Lidt om Roneshøj Skole i Løve". Af Niels E. Jensen, Løve.
Kort rids af skolens historie med udgangspunkt i to gamle fotos af lærer-ægteparret Anders Christensen og Marie Elisabeth Sindrup, der boede og virkede på skolen i tiden ca. 1858-1880.
(Januar 2015, side 20-21)

SLÆGTSFORSKNING:
"Tøffeltyven". Af Tage Kaarsted.
Uddrag fra bogen "Godt klaret, Sofie" fra 1993. (1/10 1995, side 10)
"Udvandrernyt". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om et besøg af Thomas Hopkins fra Californien 1992.
(8/10 1992, side 19)
"En Udvandrer fra Kulby". Af Julius Scharff.
Om de danske aner til familierne Nelson og Hendee fra Nebraska.
(10/9 1987, side 11)
"Nogle genealogiske betragtninger". Af Frida Kristiansen, Tåstrup.
Oplæg til en principiel debat om hvad der skal med i slægtebogen.
(1/1 2000, side 9)
"Mere om Julius Nielsens familie". Af Niels E. Jensen, Løve.
Der var blevet fundet flere danske aner til Hans Julius Villiam Nielsen fra Kulby, og dermed også til familierne Nelson og Hendee, Nebraska.
(14/1 1988, side 3)
"Hvad blev der af Greve-Lars og grevefamilien?" Af Niels E. Jensen, Løve.
Greve-Lars (alias Grevinde-Lars) og familien Moltke.
(20/1 1994, side 10)
"Husmand Peder Nielsen, Finderup". Af Jessie Pedersen, Ørslev.
Peder Nielsen var husmand i Finderup Kirkehus. Artiklen omhandler hans testamente. En søn af ham var selvejergårdmand Niels Pedersen, "Vibeholm" på Solbjerg Mark.
(15/9 1988, side 9)
"Udvandrer-nyt". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om husmand Christen Hansen fra Gierslev, født 6/5 1840 samme sted. Udvandret til USA i 1882.
(3/10 1991, side 12)
"Udvandrer-nyt". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om familien Hendees andet besøg i Høng i 1993. (7/10 1993, side 16)
"De amerikanske gæster var glade for besøget i Høng". Af Birthe Friis, Høng.
Laura & Leonard Nelson besøgte i 1987 sammen med en datter og svigersøn Høng egnen, hvor de har aner i Kulby og Stenmagle mm.
(10/9 1987, side 14)
"Jean og Lewis besøger os". Af Gerda Scharff, Kulby.
I september 1987 havde foreningen besøg af Jean og Lewis Nelson fra Nebraska. Lewis og Leonard Nelson har fælles aner.
(14/1 1987, side 6)
"Udvandrer-nyt" Af Niels E. Jensen, Løve.
Om Thomas Hopkins´andet besøg i Høng. (1/10 1997, side 15)
"Virginia og Harvey besøger Kulby". Af Niels E. Jensen, Løve.
Virginia og Harvey har fælles aner med Leonard  og Lewis samt David Hendee, Nebraska, USA.
(3/10 1991, side 13)
"Lærer Peder Claussen, Gierslev Skole 1884-1904". Af Ruth Gunde Hansen, Virum.
Om lærer Claussens liv og familie. (1/1 1988, side 7)
"Slægtninge søges" Redaktionen.
En efterlysning af slægtninge til Bodil Kirstine Jacobsdatter, født 21/8 1846 på Knudstrup Mark, Gierslev sogn.
(18/1 1990, side 14)
"Slægtsforskning via internettet". Af Arne Sørensen, Ishøj.
Med udgangspunkt i egen slægt fortæller Arne Sørensen om, hvordan man kan slægtsforske via internet.
(1/1 2000, side 3)
"Minder omkring Kildegården i Herslev 1". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om Lars Pedersen på Kildegården i Herslev. Også kaldet Greve-Lars.
(4/10 1990, side 10)
"Degn Jacob Winsløv og familie". Af Niels E. Jensen, Løve.
Lidt om degne i Finderup Jacob Winsløv og hans familie.
(Oktober 1998, side 14)
"Familien Hendees Besøg". Af Niels E. Jensen, Løve.
David Hendee, hans kone Polly og 2 døtre samt hans forældre var på besøg i Høng i 1988 for at opleve deres aners egn.
(15/9 1988, side 14)
"En veteran fra 1864". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om soldaten fra 1864 Peter Frederiksen, der faldt på slagmarken. Mindesten på Gierslev kirkegård.
(28/6 1989, side 17)
"Om skomager J.P. Vest i Løve og hans familie". Af Niels E. Jensen, Løve.
Skomagerens liv og levned og slægten. Omtaler også hans uoverensstemmelse med sin nabo, smed August Møller i 1905.
(12/1 1989, side 9)
"Ane Jensdatter, den kloge kone fra Reerslev 1" Af Niels E. Jensen, Løve.
Anes aner. Hun var født på en gård ved Hjorthøj i Ruds Vedby sogn.
(4/10 1990, side 15)
"Slægtsforskning". Af Arne Sørensen, Ishøj.
En fortællingn i fortsættelse af tidligere artikel fra samme forfatter (Slægtsforskning på internettet). Handler om et besøg  af Dorothy Branch fra Florida, der var i Hallenslev og opleve anernes hjemsted.
(januar 2002, side 8)

SMEDJER OG SMEDE:
"Smedje og smede i Løve". Af Niels E. Jensen, Løve.
Smedestedet i Løve fra ca. 1770 til vore dage. (16/1 1992, side 15)
STEDNAVNE:
"Lokale Stednavne". Af Karen B. Olsen, Lokalhistorisk Arkiv:
Om stednavnenes oprindelse i Finderup sogn. (16/1 1992, side 22)
"Om stednavnenes oprindelse i Gierslev sogn" (8/10 1992, side 20)
"Stednavnenes oprindelse i Buerup sogn". (21/1 1993, side 18)
"Stednavne i Ørslev-Solbjerg sogne". (20/1 1994, side 22)
"Stednavne i Reerslev sogn". (7/10 1993, side 21)
SYGDOM & SUNDHED:
"Hos Tandlægen i 1798". Udklip fra Sjællands Tidende 27/2 1987.
(oktober 2001, side 13)
SÆBY:
"Sæby i Gamle Dage". Af Visti Høgn Hansen, Høng.
(oktober 2001, side 12)
SÆBY FORSAMLINGSHUS:
"Mit Yndlingsbillede" Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om Sæby Forsamlingshus fra starten i 1886 og fremad, med klip fra forhandlingsprotokollen.
(januar 2002, side 20)

SÆBY SYGEHUS:
"Omkring oprettelsen af Sæby Sygehus". Af Niels E, Jensen, Løve.
Baseret på samtidige avisartikler om oprettelse og indvielse.
(8/1 1987, side 14)

"Sæby Sygehus 1893-2003"  Af Henning Bonde.
Skrevet i anledning af, at Sygehuset i løbet af 2013 er blevet nedrevet efter 110 års virksomhed. Artiklen beskriver sygehusets start og dets videre historie op til nedlæggelsen.
(Januar 2014, side 9-17)
TISSØ:
"Fra Sagnenes Verden, Tissø & Sæby Kirke". Af Niels E. Jensen, Løve.
Bygget over materiale fra Dansk Folkemindesamling. Denne samling handler specielt om søen og om kirken.
(16/1 1992, side 19)
TINGSTEDET:
"Tingstedet i Løve". Af Bent Frandsen, Høng.
Om Løve Herreds tingsted og mindeluinden. (1/10 1994, side 3)

Registret er under Opdatering! 

Retur til "Lokalhistorisk Nyt"     Forrige Side    Næste Side

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 13:04

Hej, jeg prøvede via Google at søge således:
"barbermaleren i haslev" og jeg fik en smule frem om ham. Jeg har aldrig hørt om ham selvom jeg er fra den egn.

28.10 | 15:13

Barbermaleren John Christensen (født 2896) blev angiveligt udlært i en barbersalon i Haslev inden 1920.
Er det muligt at påvise adressen på stedet ?

04.02 | 08:49

Tak for dinkommentar

22.09 | 10:31

Sjovt at læse om den gamle bondekultur.