Lokalhistorisk Nyt 2, emneregister

Roebanen i Gierslev. "Mit billede af Gierslev".

Emneregister G-H

Links til registret:
A-F     G-K     L-T     T-Å


Returlink til Lokalhistorisk Forening? KLIK HER

GAMLE FILM:
"De Gamle Film". Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om overspilning af 6 gamle smalfilm til VHS-bånd. (1/10 2000, side 12)
"De to film-arrangementer" Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om et par vellykkede filmaftener med gamle Høng-film, kommenteret af Henning Hansen, Høng.
(Januar 2001, side 21)
GAMLE FOTOS:
"Familien i Lurekrogen". Af Niels E. Jensen, Løve.
Et forsøg på -ud fra et ukendt foto
fra 1919- ved hjælp af folketællinger, kirkebøger og ejendomsoplysninger at tegne et billede af familien på billedet og deres liv. -
(september 2014, side 17-18)
Eventuelle supplerende oplysninger om familien er meget velkomne! 
GIERSLEV:
"Noget om Gierslev". Af Niels E. Jensen, Løve. & Erik Krogsgaard, Høng.
Om sogn og by, udskiftningen, kirken, kirkens klokker, pastor Phister, 2 brande i præstegården. En fødselsindfrsel i kirkebogen 1805. Den ældgamle kvinde i Gierslev.

(januar 2003, side3)
"Mit billede af Gierslev". Af Marianne Højland Larsen, Gierslev i serien "Mit Yndlingsbillede".
Om Gierslev og roebanen.
(januar 2003, side 20)

GÅRDHISTORIE:
"Bækkegård, Matr.nr. 12a Hallenslev". Af Kirsten Penther, Hallenslev.
Kort notits om gården i serien "Mit Yndlingsbillede".(Januar 2001, side 20)
"Da Hønge Blev By".
Af Doris Esmann Eriksen, Høng.
En redegørelse for byens udvikling fra bondeby til stationsby. (1/10 1994, side 10)
"Fra De Gamle Aviser". Fra Sorø Amtstidende .
Om gården Davrekildevej 10, Finderup. (21/1 1993, side 7)
"Herslev Gårdhistorie". Redaktionen.
Notits om første publikation og prejektstatus. (1/1/1999, side 30)
"Minder omkring Kildegården i Herslev 1". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om Lars Pedersen, der skal have bygget gården. Han var også kendt under navnet "Greve-Lars".
(4/10 1990, side 8)
"Fra De Gamle Aviser, Sort Uheld": Fra Sorø Amtstidende.
Om brand og storm 1874 på Justgård i Herslev. (7/10 1993, side 15)
"Otte Høng-landbrugs Historie i Billeder". Af Stig Jensen & Hanne Knüppel fra Kalundborg Folkeblad.
Forfatterne arbejdede med et projekt om landbrug fra ca. 1920 til 1988. (14/1 1988, side 13)
"Kender du din gprds historie?" Redaktionen.
Oplæg til foreningens projekt om gårdhistorie (7/10 1993, side 19)
"Fra De Gamle Aviser 1881". Redaktionen.
Om den gamle enke, Maren Larsdatter, på gården "Naboløs " i Kulby.
Hun blev begravet 19/2 1881 næsten 93 år gammel efter at have siddet enke på gården på mandens fæstebrev fra 1787.
(14/1 1988, side 11)
"Da Den Røde Hane Galede". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om 2 ildebrande i Løve 1802 og 1810. (1/1 1993, side 14)
"Sådan var Livet Dengang" Af Hans Jensen, Løve.
Om gården Davrekildevej 1, Løve. Manuskript fra Dansk Folkemindesamling. ( 1/1/1995, side 3)
"Lille Løvegård". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om gårdens opståen i 1782 ved sammenlægning af 2 gårde og til nedlæggelsen i 1806, hvor den blev købt af og indlemmet under Løvegård. Bygningerne solgtes som byggemateriale til nye gårde på egnen.
(28/9 1989, side 19)
"Brydemosegård". Af Niels E. Jensen, Løve.
Gårdens historie i korte træk fra 1808 til 1925. (8/1 1987, side 3)
"Solbjerggård". Af Jessie Pedersen, Ørslev.
Landinspektør Hans Hermann Bidstrups egen opgørelse af 1802 over gårdens statuts.
( 15/9 1988, side 7)

"Hvad Kirkebøgerne Gemmer". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om den gamle gårdmand Jacob Nagel i Soilbjerg og hans 4 koner. (1/1 1995, side 22)
Historie på Forskud". Af Hanne Knüppel.
Nutidig landbrugshistorie (12/1 1989, side 23)
"Mit Yndlingsbillede". Af Arne Berntsen, Uglerup.
12 Uglerup-bønder fotograferet omkring 1900. (17/1 1991, side 11)
"En gårddeling i Uglerup". Af Arne Berntseb, Uglerup.
 Om gården "Katrinesminde" i Uglerup. (1/1 1999, side 22)
"En Fæstegård på Ørslev Mark". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om gården "Bakkenskjønne" på Ørslev Mark (Nykøbingvej 33) og dens familier. (1/11995, side 14)
"En Gård -en Slægt". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om gården, Spånagervej 2, Ørslev og dens beboere, samt en del af deres efterslægt, der bl.a. tæller politikeren Hermod Lannung. Gården blev nedrevet i 1989.
(1/1/ 1989, side 2)
"Foreningens gård-projekt". Af gårdhistorie-udvalget.
En kort orientering om opstarten på projekt gårdhistorie i Reerslev.
(oktober 2004, side 24)
"Projekt gårdhistorie". Af Grethe Jensen, Herslev.
En opfølgning af tidligere indslag oktober 2004 om gård-projektet.
(januar 2005, side 3)

HALLENSLEV:
"Hallenslev, -En landsby ved Tissø". Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om Hallenslev by, en skildring af landsbylivet i 1940´erne og 50´erne.
(oktober 2002, side 9)

"Mit Yndlingsbillede". Af Frida Kristiansen, Tåstrup.
Om "Hedebogård" i Solbjerg og dens familie. (1/10 1997, side 8)
HERREGÅRDE:
"Besøg på Kattrup Gods d. 29. maj 1997". Af Arne Berntsen, Uglerup.
Notits om foreningens udflugt (1/10 1997, side 20)
"Kragerups Historie og ejerskab 1801-2001". Af Birgitte Dinesen, Kragerup.
Om slægten Dinesen på Kragerup i 200 år. (oktober 2001, side 3)
 
HJEMSTAVNSFORENING:
"Ørslev-Solbjerg Hjemstavnsforening". Af Erling Rørdam Bonnevie, fhv. lærer i Solbjerg.
Erindringer fra hans tid i Solbjerg. (28/9 1989, side 14)
HOVERI:
"Fra en gammel skolebog". Redaktionen.
Om hvordan pastor Phister i Gierslev afskaddede hoveriet. (1/1 1998, side 19)
HØJTIDER:
"Nytåret i Gamle Dage". Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om at fejre nytår i gamle dage og skikkene omkring det. (Januar 2001, side 22)
"Nytåret og dets traditioner".
Af Niels E. Jensen, Løve.
Nytåret og dermed forbundne skikke. (1/1998, side 11)
"Den gamle Jul". Af Niels E. Jensen, Løve.
Julen før og nu og de elementer, den består af. (1/10 1997, side 17)
HØNG:
"Det gamle Høng". Af Thormod Jørgensen, Høng.
Byen 1880 og 1935. Et manuskript i Lokalhistorisk Arkiv. (7/10 1993, side 3)
"En Engel til Høng". Af Karen B. Olsen, Lokalhistorisk Atkiv, Høng.
Om VP-pladsens historie og udsmykning. Kunstneren Pontus Kjerrmans arbejde med den skulpturelle del af pladsen. (8/1 1997, side 25)
"En Holmgang i Høng". Af Børge L. Barløse , Risskov.
En diskussion i Høng mellem to polemikere i 1890.
(januar 2003, side 16)
"Mit Yndlingsbillede". Af Jesper Vallø Nielsen, Høng.
Omkrinig et luftfoto af Høng by.
(oktober 2003, side 20)

HØNG CAMEMBERT:
"Ludvig Schaumann". Redaktionen.
Om starten på Høng Camembert (10/91987, side 7)
"En Mærkedag". Redaktionen.
Om Camembert-fabrikken senere og om Poul K. Hansens fratræden. (10/9 1987 , side 8)
HØNG CHOKOLADEFABRIK:
"Høng Chokoladefabrik" Af Henny Sandstød.
Om en chokoladefabrik, som engang var i baghuset til ejendommen Hovedgaden 5. Den blev oprettet i 1833 og bestod kun i et par år.
(januar 2009, side 14)

HØNG HANDELSGARTNERI:
"Omkring Handelsgartneriet i Høng" Af Niels E. Jensen, Løve.
Indslaget handler om ejendommene Hovedgaden 37, det gamle handelsgartneri i Høng (nedrevet 1958) og Hovedgaden 39, om nogle af de personer, der har haft tilknytning til de 2 ejendomme og de aktiviteter, de har dannet rammen om.
(januar 2010, side 8)

HØNG KRO:
"Høng Kros Brand". Af Niels E. Jensen, Løve.
Baseret på en samtidig avisomtale af branden i dagbladene Sorø Amtstidende og Slagelseposten. (8/1 1987, side 13)
HØST:
"Høsten i Gamle Dage." Af Visti Høgh Hansen, Høng.
Om høst og høstfest samt skikkene omkring det. (oktober 2001, side 14)
HØSTFEST & JORDEMODER:
"Fra de Gamle Aviser". Sorø Amtstidende.
Om en høstfest i Tjørnelunde og om en jordemoder i Hallenslev. (1/1 1995, side 19)
HÅRBILLEDER:
"Mindetavlen -et Hårbillede". Af Aage Steen Jensen, København.
Om et hårbillede fra Kildegården i Herslev og om hårbilleder i almindelighed. (17/1 1991, side 7)

Emneregister I-J-K

INTERVIEWS:
"Interviews og Erindringer på Bånd".
Af Doris Esmann Eriksen.
En opfordring til at hjælpe med interview-opgaver. (4/10 1990, side 14)


JORDEMØDRE:
"Jordemødre i Løve". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om jordemodervæsenet i Løve og de to jordemoderhuse.
Det første jordemoderhus var Kalundborgvej 11.
(1/1 1996, side 22)
JUBILÆER:

"Ugeavisen 100 år", af Tove Tieldow

(September 2016, side 12-13)


KAPPELBJERG I LØVE:
"Mit Yndlingsbillede" Af Ole Hedelund Andersen, Løve.
Om Kappelbjerg i Løve og de arkæologiske undersøgelser i 2003.
(oktober 2006, side 10)

KENDTE FOLK:
"Thomas Kingo og Løve Herred". Af Helge Christiansen, Bildsø.
Thomas Kinge var i en periode huslærer på Vedbygård.
(januar 2004, side 3)

KIRKER:
"Buerup Kirke" Af Birthe Smidth, Hallebygård.
I anledning af  kirkens 100 års jubilæum, bl.a. på grund af samtidig avisomtale.
(10/9 1987, side 2)
"Om Gravølskrigen i Solbjerg". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om stridighederne ved en begravelse i 1795 om, hvem der skulle bære kisten og dermed have ret til at deltage i gravøllet over Jens Jensen, Hammeldrupgård.
Striden udartede sig til et gevaldigt slagsmål undervejs. -helt op til Solbjerg kirke!
(16/11992, side 3)
"Vester Løve Kirke". Af Niels E. Jensen, Løve.
Artikel i anledning af kirkens 75 års jubilæum. (10/9 1987, side 16)
KIRKEBOGSNOTER:
"Hvad Kirkebøgerne Gemmer". Af Niels E. Jensen, Løve.
Hvad kirkebøgerne kunne fortælle om livet i Gierslev sogn for et par hundrede år siden.
Om præstegårdsbrandene i 1762 og 1835.
Om en katoliks konvertering til protestantismen.
Om "kassebørn" i årene 1780-81, samt et par trolovelser.
(1/10 1999, side 8)
KLOGE FOLK:
"Ane Jensdatter 4". Af Niels E. Jensen, Løve.
Hvem der fulgte efter Ane Jensdatter i Reerslev, om søsteren "Kloge Lisbeth" og hvordan det gik hende.
(16/1 1992, side 7)
"Om kloge folk og kvaksalvere i Løve Herred". Af Niels E. Jensen, Løve.
Om smed Jens Larsen i Løve og Christian Nagel, mm.
(januar 2004, side13)

KRAGEVIG:
"Minder fra Kragevig". Af Jens Kr. Larsen, Egeris. Skive.
Om Kragevig, Kragevig skole mm.
(januar 2004, side 8)

KRIMINALITET:
"Et Opklaret Mord". Af Janne Houmann, København.
En mordhistorie fra Slagelse med relation til Høng. (1/10 1997, side 11)
"Tingbjerggården i Kulby". Af Frida Kristiansen, Tåstrup.
Om barnemordene på Tingbjerggård i Kulby.
(januar 205, side 11)

KØBMÆND:
"Fra De Gamle Aviser". Sorø Amtstidende.
Om Kulby Købmandshandel. (20/1 1994, side 7)

Retur til "Lokalhistorisk Nyt"       Forrige Side     Næste Side

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 13:04

Hej, jeg prøvede via Google at søge således:
"barbermaleren i haslev" og jeg fik en smule frem om ham. Jeg har aldrig hørt om ham selvom jeg er fra den egn.

28.10 | 15:13

Barbermaleren John Christensen (født 2896) blev angiveligt udlært i en barbersalon i Haslev inden 1920.
Er det muligt at påvise adressen på stedet ?

04.02 | 08:49

Tak for dinkommentar

22.09 | 10:31

Sjovt at læse om den gamle bondekultur.