Jacob Hansen, fisker

I dette hus ved Bisserup havn boede Jacob Hansen fisker.

Jacob Hansen, fisker i Bisserup.

Kilder:
Aage Lambert-Jensen: De gudelige forsamlinger i Sydsjælland 1840-1850.

”Bisserup, byen der fotograferede sig selv”.

Bisserups Slægts- og Lokalhistoriske Gruppe: Bisserups Historie ( http://www.bisserup.dk/lok.hefte.htm )

Indremissionær Martin Madsen, Odense: ”Træk fra den gamle Opvækkelse i Sydvestsjælland” (artikel i Indre Missions Tidende 1942)

”Lægmænd og Præster sammen i arbejdet”. Fra Indre Missions Tidende 104. årg. Nr. 16, 1957.

C.F. Rønne: ”Jacob Hansen Fisker” Nekrolog 1883, Fra Højskolebladet 1883 

Jacob Hansen
 kom til Bisserup fra Glænø i 1828. Han var født 20/3 1802 i Sletten Havn, Asminderød sogn, Frederiksborg amt. Forældrene var enroulleret matros og fisker Hans Sørensen og hustru Pernille Poulsdatter.

I 1819 blev hans forældre af grev Fr. Ad. Holstein på Holsteinborg bedt om at komme til Glænø for at forbedre fiskeriet der. Det har ikke været muligt endnu at finde detaljer herom, men begge forældre har helt sikkert været på Glænø.

Faderen, Hans Sørensen, døde på Glænø 8/4 1827 og begravedes fra Ørslev kirke 13/4.Han angives at være husmand og fisker på Glænø og 64 år gammel, født 1763. Han angives ved begravelsen at hedde Hans Sørensen Mickelborg.

Hans enke, Pernille Poulsdatter, døde 22/9 1828 på Glænø og begravedes fra Ørslev kirke 26/9. De var blevet gift 10/2 1797 i Asminderød, Frederiksborg amt.

Om Hans Sørensens aner kan siges, at forældrene var:
Søren Jensen og hustru Ingeborg Jørgensdatter. Det vides, at de blev gift i Asminderød i 1753.
Pernille Poulsdatter var født i 1770 i Sletten, Asminderød sogn, døbt samme sted 11/11 1770.

Hendes forældre var Poul Jacobsen og hustru Bodil Pedersdatter. De blev gift i Asminderød 6/2 1752.

Poul Jacobsen var født i Sletten og døbt 8/2 1722 i Asminderød som søn af tømrersvend Jacob Rudolph og hustru Ingeborg Jørgensdatter i Asminderød. 
Jacob Rudolph var født ca. 1698 og blev i 1721 i Asminderød gift med Ingeborg Jørgensdatter, der var født i 1700 og døde i 1735 i Sletten.

-Så vidt Jacob Fiskers afstamning. Efter moderens død forlod han Glænø og findes i Holsteinborg sogns tilgangsliste sammen med sin hustru Maren Pedersdatter. De skal være blevet viet i 1826, men det har endnu ikke været muligt at finde hvor.

Samtidig med Jacob kom endnu en mand fra Sletten Havn til Bisserup via Stigsnæs. Det var lods Jens Jensen. Også han har været opfordret af grev Holstein til at slå sig ned i Bisserup, hvor havneforholdene, der var meget dårlige, trængte til et løft.

Havnen havde hidtil været et bolværk på sydsiden af Strandholmen, men blev ca. 1810 flyttet om på nordsiden, hvor den har været siden. Samtidig blev indsejlingen uddybet betydeligt, og i takt med, at havnen fik større og større betydning med mere trafik, var der brug for en lods til at føre skibene sikkert ind forbi Bisserup Red.

Jens Jensen og hans hustru Margrethe Jacobsdatter kom også fra Sletten, og de byggede for egne midler ”Lodshuset” ved havnen. Måske er det sket mens familien endnu boede i Holten på Stigsnæs, idet et af deres børn er født der og døbt i Magleby kirke 1819. Jens Jensens kone var i øvrigt halvsøster til Jacob Hansen, det hans mor havde været gift før.

Jacob Hansen og han kone boede en tid i ejendommen Holsteinborgvej 205, mens deres hus ved Havnevejen blev bygget (Bisserup Havnevej 62). Dette skete også for egne midler. Jacob skulle være med til at forbedre erhvervsfiskeriet.

Men han skulle også få et helt andet virke, idet han omkring 1830 stiftede bekendtskab med den religiøse bevægelse, der i de år bredte sig fra Jylland via Fyn og til Sydvestsjælland og senere også Østsjælland, det sidste blandt andet med Jacob fiskers hjælp.

Lensgreven på Holsteinborg, Frederik Adolf Holstein, der selv var en troende mand, havde i 1829 fæstet en gård i Venslev til bondekarlen Rasmus Ottesen, der var kommet for at besøge præsten i Venslev. Han ville derfor gerne slå sig ned på egnen, derfor fik han fæstet.

Ottesen, der i årevis havde holdt gudelige forsamlinger på Fyn, fortsatte ufortrødent i Vestsjælland. Allerede efter fem uger i Venslev holdt han den første forsamling. Det var 4. søndag i advent 1829. Tilstede var blandt andet et par kristeligt sindede mænd fra Bisserup. Det gik hurtigt, allerede den følgende søndag kom endog to mænd mere fra Bisserup.

Anden påskedag 1830 blev der holdt en forsamling i Bisserup hos en af de troende, der havde ønsket mødet afholdt der, eftersom han lå syg. Mens Ottesen stod og talte, kom grevskabets læge ind for at tilse den syge. Mødet blev afbrudt så længe, men genoptaget, da lægen var gået.

Det viste sig, at lægen havde anmeldt Rasmus Ottesen til provsten for at have prædiket. Han blev kaldt op til greven, der advarede ham om at være mere forsigtig fremover. Klagen til provsten fik altså ingen følger.

Ved samme forsamling havde den unge fisker Jacob Hansen været med. Det var ved den lejlighed, han blev vakt. Han følte sig fra da af kaldet til også at være ”menneskefisker”. Som erhvervsfisker var Jacob Hansen en meget anset og dygtig mand.

I begyndelsen var han lidt tilbageholdende, men det varede ikke så længe før han stod frem som ordfører blandt vennerne i de vaktes flok. Han talte ikke bare hjemme, men tog ofte ud på rejser, der kunne føre ham vidt omkring på Sjælland. Det hele udviklede sig så hurtigt, at grev Holstein i 1834 advarede de troende om at holde lidt igen. Men tå år efter døde greven, hvilket var til stor sorg for de troende på egnen.

Da to af Jacob Fiskers gode venner, Rasmus Ottesen og lærer Rasmus Sørensen, omkring 1840 rejste fra Venslev, blev Jacob den egentlige leder af den åndelige bevægelse i Holsteinborg sogn.

Det medførte, at han kom på stadig flere og længere rejser, som bragte ham østpå til Karrebæk, til Herfølge og Køge, samt til egnen omkring Faxe. Han rejste for det meste til fods om søndagen og tilbage igen om natten, så han næste dag kunne røgte sit erhverv.

På sine rejser havde han ofte følgeskab af Hans Danielsen fra Bisserup, der var skrædder og drev et husmandsbrug (Holsteinborgvej 213), som han i 1842 overtog fæstet af efter sin svigerfar Lars Hansen. Hans Danielsen var søn af smed Daniel Nielsen i Menstrup. Han og jacob tog af sted tidligt søndag morgen og vendte tilbage meget tidligt mandag morgen og passe hver deres erhverv. Det var på en af disse rejser, han stiftede bekendtskab med smed Jørgen Isaachsen og hans familie i Tystrup ved Faxe og med hjulmand Christian Leonhardt Larsen i Hugkrogen ved Orup i Roholte sogn, hvis søn Lars blev gift med Jørgen Isaachsens datter og efter hendes død med hendes yngre søster.

Jacob Hansen var en udpræget børneven. Børnene syntes, det var festligt at komme på besøg hos ham. Når han som gammel mand sad og knyttede garn, kom de til hans store glæde ofte hen til ham og sang for ham. <det indbragte dem gerne en skilling.

Lærer Winther i Dysted har fortalt om Jacob Fisker:

”Det var en dejlig solskinsdag i høsten 1876, jeg kom spadserende til Bisserup for endnu en gang i dette liv at se og tale med den gamle elskede fisker.

Jeg ventede at finde en affældig olding, men da jeg kom til hans hus og spurgte efter ham, svarede en ung mand mig  -denne havde været Jacob Fiskers plejesøn fra sit 15. år og hjalp nu med fiskeriet- at han nok var ude på havet for at fange ål.

Vi fulgtes nu ad til stranden; men skønt det allerede begyndte at skumre, var han endnu ikke at øjne.

Endelig skimtede en båd langt ude, og ikke længe efter lagde den gamle fisker til ved broen, men da jeg allerede skulle rejse næste morgen, og tiden var kort, og der var så meget, vi skulle tale om, blev der ikke megen tid til at sove.”

De to fik ikke snakket af før kl. 2 om morgenen, men var alligevel tidligt på færde.

Jacob Hansen sov stille ind de. 4/5 1883, 81 år gammel, han blev begravet fra Holsteinborg kirke 12/5 1883. Og 11 år efter døde hans trofaste medarbejder Hans Danielsen i en alder af 75 år.

 

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 13:04

Hej, jeg prøvede via Google at søge således:
"barbermaleren i haslev" og jeg fik en smule frem om ham. Jeg har aldrig hørt om ham selvom jeg er fra den egn.

28.10 | 15:13

Barbermaleren John Christensen (født 2896) blev angiveligt udlært i en barbersalon i Haslev inden 1920.
Er det muligt at påvise adressen på stedet ?

04.02 | 08:49

Tak for dinkommentar

22.09 | 10:31

Sjovt at læse om den gamle bondekultur.