Jacob Hansen genealogisk

Jacob Hansen, erhvervsfisker og "menneskefisker"

De genealogiske kilder:

Fisker Jacob Hansen og hans aner finder vi i kirkebogen for
Asminderød sogn, Frfederiksborg amt:

[1]   KB 184 Asminderød, fødte 1802(AO 1794-1814 opslag 50)   (20/3 1802), Slettens Fisker Hans Sørensen og hustru Pedernelle Poulsdatter en søn døbt, kaldet Jacob.

Født 20. marts. Døbt 2. sønd. eft. påske (2/5)

Båret af  Hans Pedersens hustru på Humlebeck.

Faddere: Sidse Larsdatter. Anders Hansen. Jørgen Poulsen og Hans Jensen, alle af Sletten.

[1]   KB 184 Asminderød, fødte 1763 (AO 1758-78 opslag 32)   (31/7 1763), 9. p.trin. døbt Søren Jensen og hustru Ingeborg Jørgensdatter på Sletten en søn kaldet Hans.

Båret af Johanne, Jens Larsens hustru, ledsaget af en søster Berthe Sørensdatter.

Faddere: Søren Salomonsen. Poul Jacobsen. Jacob Jacobsen. Joen Truelsen. Niels Jensen, alle af Sletten.

[1]   KB 184 Asminderød, trolovede og viede 1797 (AO 1794-1814 pag. 201 & 1771-1814 opslag 247)   (10/2 1797), Ægteviede 10. Febr.

Ungkarl Hans Sørensen og enken Pedernelle Poulsdatter, begge af Sletten.

Forlovere: Jørgen Sørensen for ham og John Poulsen for hende..

Kongebrev dateret 1/2 1797.

[1]   KB 184 Asminderød, fødte 1798 (AO 1794-1814 opslag 26)   (5/1 & 4/2 1798), Sletten-fisker Hans Sørensen og hustru Pedernelle Poulsdatters datter Ingeborg, født 5. januar.

Båret af Jørgen Sørensens hustru.

Faddere: Maren Jensdatter. Jacob Pedersen. John Poulsen. Søren Jensen, alle af Sletten.

[1]   KB 184 Asminderød, fødte 1770 (AO 1758-78 opslag 77)   (11/11 1770), Døbt 22. p. trin.

Fisker Poul Jacobsen og hustru Bodil Pedersdatters datter Panille.

Båret af fisker Peder Jacobsens kone Maren på Sletten. Ledsaget af barnets søster Ingeborg.

Faddere: Fisker Jens Jensen. Ungkarl Jens Christensen og ungkarl Jens Børgesen alle af Sletten.

[1]   KB 184 Asminderød, trolovede og viede 1792 (AO 1777-94 opslag 137)   (20/7 1792), Ungkarl Jacob Jørgensen fra Sletten og pigen Pernille Povlsdatter sammesteds.

Forlovere: Hans Jensen fra Humlebæk og Jens Rasmussen fra Sletten.

[1]   KB 184 Asminderød, fødte 1793 (AO 1777-94 opslag 109)   (4/8 1793), 10. p. trin. døbt Jacob Jørgensen og hustru Petronelle Povlsdatters datter på Sletten, kaldet Margarethe, føt 1. august.

Båret af Jens Rasmussens hustru Ingeborre Povlsdatter.

Ledsaget af Jacob Jacobsens datter Karen.

Faddere: Peder Jensen. Jørgen Sørensen. Jørgen Povlsen, alkle fra Sletten.

[1]   KB 184 Asminderød, viede 1815 (AO 1812-26 opslag 224)   (10/11 1815), Ungkarl Jens Jensen af Humlebæk, 24 år og pigen Margrethe Jacobsdatter, 24år, af Sletten.

Forlovere: Fisker U.(?) Hans Pedersen af Humlebæk og Peder Jacobsen(?) af Humlebæk.

[1]   KB 184 Asminderød, fødte 1755 (AO 1713-771 opslag 170) , Søren Jensen og hustru Ingeborg Jørgensdatters datter Anna Kirstine.

Båret af Søren tømmermands i Tibberup og Bente Sørensdatteraf Sletten.

Faddere: Peder Olsens søn Jens. Peder Jensen og Gundel Jens Jensens, alle af Sletten.

[1]   KB 184 Asminderød, døbte 1722 (AO 1713-71 opslag 31)   (8/2 1722), Dom. Sexagesima døbt

Jacob Rudolph tømmersvend og hustru Ingeborg Jørgensdatters søn Poul af Sletten.

Båret af  ???

Faddere: Truels Joensen af Espergærde. ??? af Humlebæk. Rasmus Sørensen på Sletten. Jens Sørensens Qvinde Ingeborg Gudmandsdatter af Sletten.

[1]   KB 184 Asminderød, fødte 1754 (AO 1713-71 opslag 166)   (27/10 1754), Dom. 20. p. trin. døbt Poul Jacobsen og hustru Boril Pedersdatters tvillingedøtre Anne og Kirsten.

Anne blev båret af Pernille Jacob Rudolphs og Anne Clausdatter fra Sletten.

Kirsten blev båret af Bente Søren Salomonsens og Bente Sørensdatter fra Sletten.

Fadderne var: Jacob Jacobsen. Ole Mortensen. Søren Salomonsen. Ole Pedersen. John Truelsen og Niels Jensen, alle af Sletten.

[1]   KB 184 Asminderød, trolovede og viede 1721 (AO 1713-71 opslag 134)   (16/3 & 28/9 1721), Dom. Oculi trolovet Jacob Rudolph, tømrersvend og Ingeborre Jøtgensdatter fra Sletten.

Forlovere: Rasmus Søfrensen på Sletten og Rasmus Svendsen på Sletten for brudgommen.

Rasmus Pedersen , kroholder for hende.

Viet 28/9 1721.

Holsteinborg sogn, Tillangsliste 1828: 15/8 Fisker Jacob Hansen, 26 år. Maren Pedersdatter, 40 år, hans kone.

Familien kan følges i folketællingerne:

Folketællingen, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Sletten, , 316, FT-1787, C2133
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Jørgen Sørensen
40  Gift Mand Enroullered Matros 
Ingeborg Jensdatter 28  Gift Kone 
Søren Jørgensen 8  Ugift Børn af 2 Egt: 
Jens Jørgensen 6  Ugift Børn af 2 Egt:  
Niels Jørgensen 2  Ugift Børn af 2 Egt:  
Hans Sørensen 24  Ugift Mandens Broder Enroullered Matros  Ellen Bendsdatter 16  Ugift Tieneste Pige Skaansk 

Folketællingen, Frederiksborg, Lynge-Kronborg, Asminderød, Sletten, , 9, FT-1801, B9039
Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Hans Sørensen 39  Gift Mand Fisker og Enroulleret Matros 
Pernille Poulsdatter 31  Gift hans Kone  
P
oul Jacobsen 5  Ugift hendes Børn  
Magrethe Jacobsdatter 8  Ugift hendes Børn  
Ingeborg Hansdatter 3  Ugift deres Børn  
Bendte Kirstine Hansdatter 2  Ugift deres Børn

 

Folketællingen, Sorø, Vester Flakkebjerg, Holsteinborg, Bisserup, et Huus, 75, FT-1834, C7205

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jacob Hansen 32  Gift  Fisker 

Maren Pedersdatter 46  Gift  Hans Kone 

Birthe Johansdatter 13  Ugift  deres Pleiedatter, antaget i Datters Sted 

Margrethe Johansdatter 11  Ugift  deres Pleiedatter, antaget i Datters Sted 

Hans Larsen 18  Ugift  Tjenestedreng

 

Folketællingen, Sorø, Vester Flakkebjerg, Holsteinborg, Bisserup Strand, Fiskerhuus, 4, FT-1840, C0936

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jacob Hansen 38  Gift  Fisker 

Maren Pedersdatter 52  Gift  Hans kone 

Birthe Johansdatter 19  Ugift  Pleiebørn i Børns Sted 

Jacob Hellesen 13  Ugift  Pleiebørn i Børns Sted 

Hans Hansen 8  Ugift  Pleiebørn i Børns Sted 

Kirsten Johansdatter 1  Ugift  Birthe Johansdatters barn 

Niels Larsen 22  Ugift  Tjenestekarl

 

Folketællingen, Sorø, Vester Flakkebjerg, Holsteinborg, Bisserup, Et Huus, 46, FT-1845, C1739

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jakob Hansen 43  Gift  Fisker og Huusmand Asminderød Frederiksborg A

Johanne Fredriksdatter 36  Gift  Hans Kone Gudme Svendborg A

Kristen Johansdatter 6    Pleiebarn Her i Sogn [Holsteinborg]

 

Folketællingen, Sorø, Vester Flakkebjerg, Holsteinborg, Bisserup By, 1 hus, 2, FT-1850, C9209

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jacob Hansen 48  Gift  Fisker, husfader Asminderød, Frb Amt

Johanne Frederiksdatter 41  Gift  Hans Hustru Gudme, Svendborg Amt

Kirsten Johansdatter 11  Ugift  Deres barn Her i Sognet

Matine Hansdatter 13  Ugift  Plejebarn Ørslev, Sorø Amt

Hans Hansen 18  Ugift  Tjenestekarl Ørslev, Sorø Amt

 

Folketællingen, Sorø, Vester Flakkebjerg, Holsteinborg, Holsteinborg sogn, Bisserup, 1 Hus, nr. 3, 1, FT-1880, C7385

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jacob Hansen 77  Gift Husfader, Fisker  Asminderød Sogn, Frederiksborg Amt

Johanne Frederiksdatter 70  Gift hans Hustru  Gudum Sogn, Svendborg Amt

Frederik Jacob Rasmussen 28  Gift Plejesøn, Fisker  Gudum Sogn, Svendborg Amt

Anne Marie Nielsdatter 26  Gift hans Hustru  Her i Sognet

Johanne Jacobine Rasmussen 5  Ugift deres Børn  Her i Sognet

Jacob Rasmussen 2  Ugift deres Børn  Her i Sognet

Hans Christian Hansen 1  Ugift deres Plejesøn  Ore Sogn, Svendborg Amt

Jens Christiansen 21  Ugift Tjenestekarl  Her i Sognet

Johanne Jacobine Christiansen 19  Ugift Tjenestepige  Her i Sognet


Om bisserups første lods, Jens Jensen fra Sletten, kan dette ses i folketællingerne:

Folketællingen, Sorø, Vester Flakkebjerg, Holsteinborg, Bisserup, Sølyst, 46, FT-1834, C7205

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jens Jensen 43  Gift  Fisker 

Margrethe Jacobsdatter 42  Gift  Hans Kone 

Jacob Jensen 18  Ugift  deres Barn  

Jens Jensen 16  Ugift  deres Barn 

Kirsten Jensdatter 14  Ugift  deres Barn 

Frederikke Andersdatter 16  Ugift  deres Pleiedatter

 

Folketællingen, Sorø, Vester Flakkebjerg, Holsteinborg, Bisserup Strand, Lodshuset, 1, FT-1840, C0936

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jens Jensen 50  Gift  Lods og Fisker 

Margrethe Jacobsdatter 49  Gift  Hans kone 

Jacob Jensen 24  Ugift  Deres børn 

Ane Christine Jensen 20  Ugift  Deres børn 

Ane Cathrine Pedersdatter 14  Ugift  Pleiebørn 

Hans Nielsen 4  Ugift  Pleiebørn 

Hans Larsen 24  Ugift  Tjenestekarl 

Morten Larsen 31  Ugift  Skibstømmermand

 

Folketællingen, Sorø, Vester Flakkebjerg, Holsteinborg, Bisserup, Et Huus, 50, FT-1845, C1739

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jens Jensen 54  Gift  Lods Asminderød Sogn Frederiksb Amt

Margrete Jakobsdatter 54  Gift  Hans Kone Do [Asminderød Sogn Frederiksb Amt]

Jakob Jensen 29  Ugift  Deres Søn Magleby S Sorø Amt

Ane Katrine Pedersdatter 19  Ugift  Pleiebørn Asminderød S Frederiksb A

Hans Nielsen 9    Pleiebørn Agersø Sorø Amt

Kristian Beent 20  Ugift  Tjenestekarl Do [Agersø Sorø Amt]

 

Folketællingen, Sorø, Vester Flakkebjerg, Holsteinborg, Bisserup By, 1 hus, 6, FT-1850, C9209

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:

Jens Jensen 59  Enkemand  Lods, husfader Asminderød, Frb Amt

Jacob Jensen 34  Gift  Hans søn, fisker Magleby, Sorø Amt

Karen Jensen 27  Gift  Hans Hustru Ørslev, Sorø Amt

Jens Frederik Jensen 3  Ugift  Deres barn Her i Sognet

Vilhelmine Jensen 3  Ugift  Deres barn Her i Sognet

Hans Nielsen 15  Ugift  Plejebarn Agersøe

Jens Hansen 16  Ugift  Tjenestefolk Her i Sognet

Ida Møller 18  Ugift  Tjenestefolk Maribo Amt

Olsen 78  Enkemand  Pensionist ??

| Svar

Nyeste kommentarer

29.10 | 13:04

Hej, jeg prøvede via Google at søge således:
"barbermaleren i haslev" og jeg fik en smule frem om ham. Jeg har aldrig hørt om ham selvom jeg er fra den egn.

28.10 | 15:13

Barbermaleren John Christensen (født 2896) blev angiveligt udlært i en barbersalon i Haslev inden 1920.
Er det muligt at påvise adressen på stedet ?

04.02 | 08:49

Tak for dinkommentar

22.09 | 10:31

Sjovt at læse om den gamle bondekultur.